Aktuálně:

Rodinný pětiboj 2017

rodinný pětiboj 2017

AKCE PARTNERSKÝCH ŠKOL

Ve dnech 23. – 25. 10. 2017 se žákyně naší školy zúčastnily projektu „Young Americans 2017“.

Akce se konala v Německu v partnerské škole v Hermsdorfu. Tři dny tréninků a workshopů vyvrcholily večerní galashow pro veřejnost. Naplněná městská sportovní hala viděla dvě a půl hodiny tance a zpěvu. Úspěch celé akce byl obrovský. Několikaminutový potlesk ve stoje byl nejen pro naše žákyně velkou odměnou.

Celý pobyt přinesl nová přátelství, poznání nedalekého města Jena a hlavně nové pozitivní zkušenosti do dalšího života.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12

hvezdicka

POZVÁNKA - TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Čtvrtek - 23. 11. 2017

Program:

 • 16:00 hod zasedání hlavního výboru SRPDŠ (čítárna)
 • 17:00 hod schůzka zákonných zástupců vycházejících žáků se zástupci středních škol a firem (čítárna)
 • 17:00 hod třídní schůzky I. stupně (třídy)
 • 18:00 hod třídní schůzky II. stupně (třídy, učebny, kabinety)

DEN ŘEDITELSKÉHO VOLNA

hvezdicka

Na den 29. 09. 2017 VYHLAŠUJE ŘEDITEL ŠKOLY ŘEDITELSKÉ VOLNO.

V tento den bude uzavřena školní družina i školní jídelna.

V Tachově 18. 09. 2017, Mgr. Zdeněk Hnát

 

Václav na kolečkách 2017

Výborná atmosféra, vynikající výkony, krásné počasí.

Za přítomnosti starosty města a druhého místostarosty proběl jubilejní ročník bez problémů.

Dík patří již několik let VZP za ceny pro nejlepší závodníky a nově Hitrádiu za cílovou nafukovací bránu.

Největší poděkování patří pedagogům školy za skvělou organizaci závodů.

Výsledky závodů ke stažení zde (zazipováno).

CENTRUM SPORTU PŘI ZŠ TACHOV,
ZÁREČNÁ 1540
ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ KLUB PŘI ZŠ TACHOV, ZÁREČNÁ 1540
MĚSTO TACHOV

10. ročník závodu na kolečkových bruslích, koloběžkách a odrážedlech pro širokou veřejnost

(28. září sv. Václav – den české státnosti)

Místo: ASFALTOVÝ POVRCH PŘED ZIMNÍM STADIÓNEM V TACHOVĚ

Termín: ÚTERÝ 26. 9. 2017 od 16:00 hod

Startovné: DOBROVOLNÉ

Propozice závodu a další informace najdete zde.

Dopravní hřiště

V týdnu od 18. 09. do 22. 09. je dopravní hřiště v dopoledních hodinách ( v době od 08:00 do 12:25 hodin) obsazeno z důvodu školní výuky.


http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Název projektu: ZŠ Tachov Zárečná 22

Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0002014

Zahájení realizace projektu: 01. 09. 2017

Ukončení realizace projektu: 31. 08. 2019

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 1 012 360,00 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ, extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ, spolupráce s rodiči žáků ZŠ.

 

Cílem projektu je personální posílení našeho týmu o školního asistenta, osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v kurzech zaměřených na čtenářskou gramotnost, cizí jazyky,  mentoring, inkluzi, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv a extrakurikulární rozvojové aktivity jako je klub zábavné logiky a deskových her, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, prohloubení spolupráce s rodiči žáků prostřednictvím odborně zaměřených tematických setkávání.

 

Nastavené šablony:

Školní asistent – personální podpora ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta základní škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání prostřednictvím kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti inkluze.

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi  – DVPP v rozsahu 32 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí účasti na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti inkluze a na využívání efektivních vyučovacích metod.

 

 

 

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 56 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání prostřednictvím kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti čtenářské gramotnosti.

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání prostřednictvím kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti cizích jazyků a mentoringu.

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi  – DVPP v rozsahu 80 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí účasti na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti inkluze a na využívání efektivních vyučovacích metod.

 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem je podpořit pedagogy základních škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

 

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Cílem je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického, informatického a strategického myšlení žáků.

 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Aktivita může být využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem především v hlavních předmětech (český jazyk, matematika, cizí jazyk).

 

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

Cílem aktivity je poskytnout rodičům informace spojené s konkrétními tématy souvisejícími s modernizací škol a vzdělávacího systému a dostatečný prostor k diskusi.

 

 

 


Zbylé ošacení ze školní družiny

hvezdicka

Ve školní družině zbylo z loňského roku mnoho dětského oblečení a obuvi.

Pokud některé věci postrádáte, přijďte si je vybrat do konce října (zelené bedny na chodbě pod oknem).

Nevyzvednuté věci budou zlikvidovány.

 

Přivítání prvňáčků 4. 9. 2017

Přejeme už současným žákům prvních tříd hodně úspěchů ve škole.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17 Fotografie číslo 18

zaci

Hodně úspěchů

a šťastné vykročení od nového školního roku přeje všem novým i ostříleným žákům, kantorům a rodičům celý kolektiv ZŠ Zárečná!

Organizace prvního týdne školního roku 2017/2018

 • V pondělí 04. 09. 2017 bude škola otevřena od 07:40 hod, od 08:00 do 08:45 hod proběhne zahájení školního roku.
 • Obědy ve školní jídelně se vydávají od 11:00 do 13:00 hod.
 • Školní družina je otevřena 04. 09. 2017 od 06:30 do 15:00; od 05. 09. 2017 od 06:30 do 16:30 hod.
 • I. stupeň
  • v úterý 05. 09. 2017 budou žáci 2. – 5. tříd končit vyučování po čtvrté vyučovací hodině
  • od středy 06. 09. 2017 bude probíhat vyučování podle rozvrhu
  • ve čtvrtek 07. 09. 2017 bude vyučování z provozních důvodů (odstávka dodávky elektrické energie – školní budova, školní jídelna) ukončeno v 11:40
 • II. stupeň
  • v úterý 05. 09. 2017 budou žáci 6. – 9. tříd končit vyučování po páté vyučovací hodině
  • od středy 06. 09. 2017 do pátku 08. 09. 2017 bude probíhat vyučování podle rozvrhu bez odpoledního vyučování
  • ve čtvrtek 07. 09. 2017 bude vyučování z provozních důvodů (odstávka dodávky elektrické energie – školní budova, školní jídelna) ukončeno v průběhu 5. vyučovací hodiny

Informace pro rodiče prvňáčků.

 • Školní rok 2017/2018 začíná v pondělí 04. září 2017.
 • Žáci prvního ročníku se shromáždí před hlavním vchodem do školy v 08:00 hod.
 • Po slavnostním úvodu přejdou prvňáčci se svými třídními učitelkami a za doprovodu rodičů do tříd.
 • 04. 09. 2017 bude výuka do 08:45 hod.
 • 05. 09. a 06. 09. 2017 bude výuka 2 vyučovací hodiny, vyučování končí v 9.40 hod.
 • 07. a 08. 09. 2017 výuka 3 vyučovací hodiny, vyučování končí v 10.45 hod.
 • Od 11. 09. 2017 výuka v prvních třídách podle rozvrhu.

Našim prvňáčkům přejeme hodně radosti a úspěchů ve školní docházce.


Počítadlo přístupů (od 21.4.2010)

Obsah: ZŠ Zárečná, Tachov. Realizace: (c) 2007-2017 L7 webstyling, všechna práva vyhrazena!