Školní družina

ŠD - PROSINEC 2017

Začátek prosince byl ve znamení Mikulášů, čertů a andělů, do jejichž kostýmů se 5.12. převlékla většina dětí naší školní družiny.

O den později se Rybičky přesunuly do školní kuchyňky, kde pod vedením p.učitelky Jany Horáčkové pekly a zdobily vánoční perníčky.

V pátek 8.12. proběhl v tělocvičně zápas ve vybíjené mezi Motýlky a Rybičkami.

Na prohlídku betlémů v tachovském muzeu se 12.12. vydaly Žabky a 13.12. Rybičky.

14.12. vyrazily do městské knihovny děti z Berušek.

O den později zavítaly Žabky na vánoční jarmark do ZŠ Kostelní. Děti měly možnost si nakoupit drobné vánoční dekorace. Zároveň navštívily i své kamarády ve školní družině této školy.

Děti ze Čmeláčků si 18.12. zahrály ve školní družině pohádku „Kocour v botách“, kterou si před tím nacvičily.

V úterý 19.12. vyrazily na bowling na zimní stadion Berušky.

Ten samý den se Motýlci vydali na vycházku spojenou se zdobením vánočního stromečku pro ptáčky.

Jako každým rokem, proběhla v Žabkách vánoční sbírka pro tachovský psí útulek. Vybrala se spousta krmení a psích pamlsků. Sbírka byla 20.12. předána zástupci psího útulku. Děkujme všem, kteří do sbírky přispěli.

Poslední týden před vánočními prázdninami probíhala ve všech odděleních předvánoční posezení. Děti zpívaly koledy, ochutnávaly cukroví a rozbalovaly dárky – nové hry a hračky, které byly do jednotlivých oddělení zakoupeny.

PŘEJEME VŠEM ÚSPĚŠNÝ A POHODOVÝ ROK 2017.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17 Fotografie číslo 18
Fotografie číslo 19 Fotografie číslo 20 Fotografie číslo 21
Fotografie číslo 22 Fotografie číslo 23 Fotografie číslo 24
Fotografie číslo 25 Fotografie číslo 26 Fotografie číslo 27
Fotografie číslo 28 Fotografie číslo 29 Fotografie číslo 30
Fotografie číslo 31 Fotografie číslo 32

Listopad 2017

Ve čtvrtek 2.11. zavítalo do naší školní družiny Divadlo Z bedny. Pan Pohoda se Soničkou zahráli dětem pohádku Princezna na hrášku.

Hned další den se na školním hřišti utkaly týmy Rybiček a Motýlků ve fotbale.

8.11. se na kuželky do muzejní zahrady vydaly děti z Rybiček.

Ve čtvrtek 9.11. vyrazili do městské knihovny Motýlci.

Ten samý den si u klavíru zazpívaly a zatančily děti ze Žabek. Na klavír jim zahrála praktikantka Linda, která byla v Žabkách tři týdny na souvislé pedagogické praxi.

13.11. se Rybičky pustily do malování keramických svícnů ve tvaru dýní, které si v září vyrobily v keramické dílně DDM Mraveniště.

V úterý 14.11. navštívily tachovský psí útulek děti z Berušek. Psím kamarádům přinesly granule a různé psí dobroty.

Žabky to samé odpoledne vyrazily s mapou v ruce hledat poklad. Po mírném bloudění nakonec šťastně dorazily k cíli, kde na ně čekala sladká odměna.

O den později si u klavíru zazpívaly děti z Rybiček.

16.11. se Motýlci vydali na bowling na zimní stadion.

Ve čtvrtek 23.11. navštívily děti z Motýlků muzeum, kde si prohlédly výstavu dřevěných šperků.

28.11. se Žabky vydaly na návštěvu do stejnojmenného oddělení Žabek ze školní družiny ZŠ Hornická. Děti z obou oddělení se dohodly na celoroční spolupráci.

Do výtvarné soutěže městské knihovny o nejhezčí adventní věnec se zapojili Motýlci, Berušky a Žabky. Všechna tři oddělení získala za své práce diplomy a krásné knihy.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17 Fotografie číslo 18
Fotografie číslo 19 Fotografie číslo 20 Fotografie číslo 21
Fotografie číslo 22 Fotografie číslo 23 Fotografie číslo 24


ŘÍJEN 2017

Ve středu 4.10. proběhly v naší školní družině tři akce.

Na dopravním hřišti si na koloběžkách zajezdily děti z Motýlků. Zároveň si zopakovaly pravidla silničního provozu.

Žabky ten samý den vyrazily do dětského oddělení městské knihovny, kde se seznámily s výpůjčním řádem a prohlédly si knihy, které je zajímaly.

Na lezeckou pyramidu u Mraveniště se to samé odpoledne vydaly Rybičky.

O den později vyrazili Čmeláčci na lezeckou pyramidu u Rychty. Tentokrát jim počasí moc nepřálo a cestou i trochu zmokli.

Berušky se 11.10. vypravily na přírodovědnou vycházku spojenou se sběrem přírodnin, které využijí při svých výtvarných činnostech.

Hezkého počasí využily i děti ze Žabek a vyrazily na lezeckou stěnu a pyramidu u Mraveniště.

Třetí akcí tohoto slunečného odpoledne byla návštěva Rybiček v dětském oddělení městské knihovny.

Na přírodovědnou vycházku na Světce vyrazili 12.10. Motýlci. Cestou plnili ve skupinách různé úkoly. Zpět do Tachova jeli autobusem.

V úterý 17.10. se do parku u bývalého letního kina vydaly děti ze Žabek. Společně se Žabkami ze ŠD Hornická si zde zasoutěžily a zahrály různé hry. Hezké odpoledne zakončily hledáním pokladu, ve kterém byla pro všechny připravena sladká odměna.

Ten samý den se vydaly Berušky na lezeckou pyramidu na Rychtu. Přestože venku bylo asi 20°C, cestou narazily i na menší hromadu sněhu :-).

Ve středu 18.10. si na Minerálku k řece zašly děti z Rybiček. Pouštěly zde papírové lodičky, které si v družině vyrobily.

To samé odpoledne si Motýlci vyzkoušeli odlévání stop v terénu.

Poslední říjnovou akcí bylo 31.10. halloweenské zábavné odpoledne v Žabkách.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17 Fotografie číslo 18
Fotografie číslo 19 Fotografie číslo 20 Fotografie číslo 21
Fotografie číslo 22 Fotografie číslo 23 Fotografie číslo 24
Fotografie číslo 25

ZÁŘÍ 2017

V letošním školním roce došlo v naší družině k personálním změnám. Odešla Dagmar Hrabovská a nově nastoupila Dominika Bervidová. I nadále máme tedy 5 oddělení:

  • 1.oddělení Berušky (vychovatelka Vladislava Krynická)
  • 2.oddělení Motýlci (vychovatelka Iva Mikulová)
  • 3.oddělení Žabky (vychovatelka Dana Hnátová)
  • 4.oddělení Čmeláčci (vychovatelka Dominika Bervidová)
  • 5.oddělení Rybičky (vychovatelka Bohumila Matoušková)

Během září proběhlo v družině několik akcí.

13.9. se vydaly Rybičky do Mraveniště do keramické dílny. Zde si pod vedením Aleny Dvořákové vyrobily keramickou podložku s podzimní tematikou.

V pátek 15.9. proběhlo v tělocvičně školy sportovní odpoledne, kde si spolu zasoutěžili Čmeláčci a Rybičky.

20.9. si na dětském hřišti u Alberta pohrály děti z Berušek.

O den později si na provazovou pyramidu u Rychty vyrazili Motýlci.

Poslední zářijovou akcí byla 22.9. návštěva Žabek v muzejní zahradě. Děti si zde společně zahrály kuželky.

PŘEJEME VŠEM ÚSPĚŠNÝ A POHODOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2017-2018

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16
Obsah: ZŠ Zárečná, Tachov. Realizace: (c) 2007-2017 L7 webstyling, všechna práva vyhrazena!