Školní družina

ŘÍJEN 2017

Ve středu 4.10. proběhly v naší školní družině tři akce.

Na dopravním hřišti si na koloběžkách zajezdily děti z Motýlků. Zároveň si zopakovaly pravidla silničního provozu.

Žabky ten samý den vyrazily do dětského oddělení městské knihovny, kde se seznámily s výpůjčním řádem a prohlédly si knihy, které je zajímaly.

Na lezeckou pyramidu u Mraveniště se to samé odpoledne vydaly Rybičky.

O den později vyrazili Čmeláčci na lezeckou pyramidu u Rychty. Tentokrát jim počasí moc nepřálo a cestou i trochu zmokli.

Berušky se 11.10. vypravily na přírodovědnou vycházku spojenou se sběrem přírodnin, které využijí při svých výtvarných činnostech.

Hezkého počasí využily i děti ze Žabek a vyrazily na lezeckou stěnu a pyramidu u Mraveniště.

Třetí akcí tohoto slunečného odpoledne byla návštěva Rybiček v dětském oddělení městské knihovny.

Na přírodovědnou vycházku na Světce vyrazili 12.10. Motýlci. Cestou plnili ve skupinách různé úkoly. Zpět do Tachova jeli autobusem.

V úterý 17.10. se do parku u bývalého letního kina vydaly děti ze Žabek. Společně se Žabkami ze ŠD Hornická si zde zasoutěžily a zahrály různé hry. Hezké odpoledne zakončily hledáním pokladu, ve kterém byla pro všechny připravena sladká odměna.

Ten samý den se vydaly Berušky na lezeckou pyramidu na Rychtu. Přestože venku bylo asi 20°C, cestou narazily i na menší hromadu sněhu :-).

Ve středu 18.10. si na Minerálku k řece zašly děti z Rybiček. Pouštěly zde papírové lodičky, které si v družině vyrobily.

To samé odpoledne si Motýlci vyzkoušeli odlévání stop v terénu.

Poslední říjnovou akcí bylo 31.10. halloweenské zábavné odpoledne v Žabkách.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17 Fotografie číslo 18
Fotografie číslo 19 Fotografie číslo 20 Fotografie číslo 21
Fotografie číslo 22 Fotografie číslo 23 Fotografie číslo 24
Fotografie číslo 25

ZÁŘÍ 2017

V letošním školním roce došlo v naší družině k personálním změnám. Odešla Dagmar Hrabovská a nově nastoupila Dominika Bervidová. I nadále máme tedy 5 oddělení:

  • 1.oddělení Berušky (vychovatelka Vladislava Krynická)
  • 2.oddělení Motýlci (vychovatelka Iva Mikulová)
  • 3.oddělení Žabky (vychovatelka Dana Hnátová)
  • 4.oddělení Čmeláčci (vychovatelka Dominika Bervidová)
  • 5.oddělení Rybičky (vychovatelka Bohumila Matoušková)

Během září proběhlo v družině několik akcí.

13.9. se vydaly Rybičky do Mraveniště do keramické dílny. Zde si pod vedením Aleny Dvořákové vyrobily keramickou podložku s podzimní tematikou.

V pátek 15.9. proběhlo v tělocvičně školy sportovní odpoledne, kde si spolu zasoutěžili Čmeláčci a Rybičky.

20.9. si na dětském hřišti u Alberta pohrály děti z Berušek.

O den později si na provazovou pyramidu u Rychty vyrazili Motýlci.

Poslední zářijovou akcí byla 22.9. návštěva Žabek v muzejní zahradě. Děti si zde společně zahrály kuželky.

PŘEJEME VŠEM ÚSPĚŠNÝ A POHODOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2017-2018

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16

Červen 2017

Poslední měsíc letošního školního roku proběhlo v naší školní družině mnoho akcí.

Žabky se 1.6. vydaly na kuličkiádu do ZŠ Kostelní. Oslavily tak Den dětí s kamarády ze ŠD Hornická a Kostelní.

Berušky, Motýlci a Ještěrky oslavili Den dětí ve svých družinách. Proběhlo zde odpoledne plné her a soutěží.

Na nové dopravní hřiště u naší školy se s koloběžkami 8.6. vydali Motýlci a 26.6. Rybičky.

8.6. vyrazily Žabky na Minerálku na přírodovědnou vycházku spojenou s poznáváním lučních květin.

V pátek 16.6. proběhly hned tři akce. Motýlci se vydali na návštěvu k hasičům spojenou s opékáním vuřtů, Rybičky kreslily na chodníku u školy a v Beruškách proběhla beseda o canisterapii s praktickými ukázkami.

Bublifukovou párty si 19.6. na dětském hřišti užily děti z Rybiček.

V pátek 23.6. proběhlo na školním hřišti divadelní představení Divadla Z bedny. Pan Pohoda se Soničkou zahráli za vydatné pomoci dětí pohádku O červené řepě. Po ní následovaly soutěže se sladkými odměnami.

28.6. si na závěrečnou zmrzlinu do cukrárny Andělím vyšly děti ze Žabek. Zmrzlinu si snědly v muzejní zahradě, kde si i společně pohrály.

V ten samý den vyrazily na zmrzlinu a ledovou tříšť i Berušky.

PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ A POHODOVÉ PRÁZDNINOVÉ DNY!

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17 Fotografie číslo 18
Fotografie číslo 19 Fotografie číslo 20 Fotografie číslo 21
Fotografie číslo 22 Fotografie číslo 23 Fotografie číslo 24
Fotografie číslo 25 Fotografie číslo 26

KVĚTEN 2017

První květnovou akcí bylo 4.5. předání diplomů dětem ze Žabek za výtvarnou soutěž městské knihovny „O nejhezčí knižní záložku“.

Ve čtvrtek 11.5. proběhl v muzejní zahradě turnaj v kuželkách mezi Žabkami ze ŠD Hornická a Žabkami ze ŠD Zárečná. Po vyrovnaném boji nakonec vyhrály Žabky z naší školní družiny.

Ten samý den se na turistickou vycházku na naučnou stezku na Vysokou vydali Motýlci.

15.5. si zahrály děti z Rybiček stopovanou, při které plnily různé úkoly. Na závěr hry je čekala sladká odměna v podobě zmrzliny.

Do tachovského muzea na výstavu Stopy pravěku vyrazili 16.5. Motýlci.

O den později se na tachovský zámek vydaly Žabky na výstavu „Panenky v háčkovaných modelech z filmů a pohádek“.

17.5. si Berušky vyšly na přírodovědnou vycházku směrem k Minerálce na téma jarní louka.

Motýlci si 18.5. zahráli minigolf u zimního stadionu

.

V pátek 19.5. si děti ze Žabek zazpívaly u klavíru pod vedením Markéty Jirsové, která byla v naší školní družině na praxi.

Do psího útulku U Šmudliny se ve čtvrtek 25.5. vydaly děti ze Žabek a Ještěrek. Pejskům přinesly spoustu krmení a pamlsků. Protože by děti všechno nepobraly, vezly část sbírky na káře, což je velmi bavilo. Děkujeme všem rodičům, kteří do sbírky přispěli.

S canisterapií a praktickými ukázkami z ní se 22.5. měli možnost seznámit Motýlci a 31.5. Žabky a Ještěrky. Děkujeme tímto manželům Vojtovým za velmi zajímavé povídání i ukázky práce s jejich asistenčními psy Lexem a Plutem.

Poslední květnovou akcí byla návštěva lezecké pyramidy u Rychty, kam se 31.5. vydaly Berušky.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17 Fotografie číslo 18
Fotografie číslo 19 Fotografie číslo 20 Fotografie číslo 21
Fotografie číslo 22 Fotografie číslo 23 Fotografie číslo 24
Fotografie číslo 25 Fotografie číslo 26 Fotografie číslo 27
Fotografie číslo 28

DUBEN 2017

I přes častou nepřízeň počasí se v dubnu uskutečnilo mnoho akcí.

3.4. vyrazily Rybičky na Minerálku k řece Mži na krmení divokých kachen.

Ve středu 5.4. proběhla v Ještěrkách hodina zumby pod vedením děvčat z 5. ročníku naší školy.

O den později se do městské knihovny vydaly děti z Berušek a 20.4. děti z Rybiček.

Na vycházku k památníku na Mohyle vyrazily v úterý 11.4. Motýlci.

V ten samý den navštívily Žabky městskou knihovnu, kde proběhlo vyhodnocení výtvarné soutěže na téma „Kraslice“. Děti získaly skvělé 1. místo, za které obdržely kromě diplomu a sladkostí také krásnou knihu. Z ocenění měly velikou radost.

Na tachovská sportoviště vyrazili 20.4. Motýlci. Prohlédli si nově otevřený skate park, zahráli si na fotbalovém hřišti s umělým povrchem a využili i lezeckou pyramidu u Rychty.

Na lezeckou pyramidu u Mraveniště si zašly v pondělí 24.4. Rybičky.

Pyramidu navštívily i děti ze Žabek, a to v úterý 25.4..

Na turistickou vycházku na Minerálku se 25.4. vydali Motýlci.

Ve středu 26.4. si bowling na zimním stadionu zahrály děti z Berušek.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17 Fotografie číslo 18
Fotografie číslo 19 Fotografie číslo 20 Fotografie číslo 21
Fotografie číslo 22 Fotografie číslo 23 Fotografie číslo 24

BŘEZEN 2017

První březnový den si děti z Motýlků a Rybiček společně zahrály a zasoutěžily při sportovním odpoledni v tělocvičně školy.

3.3. vyrazily Berušky na přírodovědnou vycházku zaměřenou na poznávání stromů. Cestou se také zastavily na provazové pyramidě na Rychtě.

Na kuželky do muzejní zahrady se 20.3. vydaly děti z Rybiček.

Ve středu 22.3. navštívili Motýlci tachovský zámek, kde si prohlédli výstavu háčkovaných modelů různých postav z pohádek a filmů.

23.3. se vydaly Žabky do dětského oddělení městské knihovny.

V ten samý den navštívila vedoucí knihovny p. Erretová oddělení Ještěrek. Pro děti si opět připravila vědomostní kvíz a pohádkové omalovánky.

28.3. vyrazili Motýlci na přírodovědnou vycházku do Vilémova.

Ve čtvrtek 30.3. si vyjely na výlet do Malého Rapotína děti ze Žabek. Tam i zpět jely vlakem.

Do výtvarné soutěže městské knihovny na téma „Kraslice“ se zapojily Žabky. Společně vytvořily „Kraslicovník“.

V průběhu celého března vyráběly děti ze všech oddělení na Jarní jarmark, který proběhl v naší škole 31.3.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17 Fotografie číslo 18
Fotografie číslo 19 Fotografie číslo 20

ŠD - ÚNOR 2017

První únorovou akcí byla 6.2. exkurze Rybiček v tachovském sběrném dvoře u Minerálky. Děti se zde seznámily se zásadami třídění odpadu.

O den později navštívil naší školní družinu kouzelník Reno. Představení, které se všem moc líbilo, proběhlo v tělocvičně školy.

Ve čtvrtek 9.2. se vydaly Žabky do kina Mže, kde se uskutečnilo vyhlášení výsledků výtvarné soutěže Zelenina plná vitamínů. Děti převzaly diplom a cenu za krásné třetí místo v kategorii kolektivních prací.

Velká společná akce proběhla 17.2. v tělocvičně školy. Jako každý rok se zde uskutečnil maškarní karneval. Děti i vychovatelky se převlékly za princezny, piráty, indiány a mnoho dalších masek. Společně si zatančili, zasoutěžili a zahráli různé hry. Nechyběly ani sladké odměny.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17 Fotografie číslo 18
Fotografie číslo 19 Fotografie číslo 20 Fotografie číslo 21
Fotografie číslo 22

ŠD - LEDEN 2017

V průběhu celého ledna využily děti ze všech oddělení pravé zimní počasí a často chodily na blízký kopec bobovat, jezdit na kluzácích a užívat si sněhové nadílky. Ale proběhla i spousta dalších akcí.

5.1. vyrazili Motýlci na exkurzi k hasičům. Dozvěděli se, kde všude hasiči pomáhají a prohlédli si i jejich techniku.

Na přírodovědnou vycházku do okolí školy si vyšly 10.1. Berušky.

Ve čtvrtek 12.1. se vydaly Žabky do tachovského muzea, kde pro ně byl připraven tematický program Poznáváme zvířátka s panem Ladou.

V ten samý den zavítala do Ještěrek vedoucí městské knihovny p. Erretová. Pro děti si opět připravila pohádkový kvíz a přečetla úryvky z nových knih.

Do knihovny se v lednu vydaly 16.1. Rybičky a 26.1. Ještěrky.

17.1. se do školní družiny ZŠ Hornická vydaly děti ze Žabek. Oplatily tak dětem jejich listopadovou návštěvu u nás.

Ve čtvrtek 19.1. navštívily Ještěrky děti v MŠ Pošumavská, kde si společně všichni pohráli.

20.1. proběhlo v Motýlcích odpoledne plné zábavných a naučných pokusů.

V ten samý  se vydaly Rybičky na bowling na zimní stadion.

Zumbu si se žákyněmi 5.B zacvičily 25.1. děti z Ještěrek.

25.1. si zašly Berušky na tachovský zámek na výstavu Kabinet kuriozit.

O den později se Ještěrky vydaly do knihovny, kde odevzdaly některé svoje výtvarné práce.

Poslední lednový den proběhlo v Žabkách hravé odpoledne. Děti si na závěr 1.polotetí společně zahrály, zasoutěžily a zatancovaly.

Do výtvarné soutěže Českého zahrádkářského svazu Zelenina plná vitamínů se zapojily děti ze Žabek. Na konci ledna odevzdaly dvě kolektivní soutěžní práce.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17 Fotografie číslo 18
Fotografie číslo 19 Fotografie číslo 20 Fotografie číslo 21
Fotografie číslo 22 Fotografie číslo 23 Fotografie číslo 24

ŠD - PROSINEC 2016

Celý prosinec se nesl ve znamení blížících se Vánoc.

2.12. se pustily do pečení a zdobení perníčků Rybičky. Při práci dětem pomáhala i paní učitelka J. Horáčková.

Ten samý den si zařádily děti ze Žabek při čertovském odpoledni v maskách. Nejdříve si zatančily ve ŠD a potom se přesunuly do tělocvičny, kde si zasoutěžily.

Čertí odpoledne proběhlo 5.12. i v Ještěrkách.

Na vyhodnocení výtvarné soutěže „Zdobíme Vánoce“ se do městské knihovny vydaly 7.12. děti ze Žabek a Motýlků. Motýlci vyhráli v kategorii kolektivních prací 1.místo. Gratulujeme!

V úterý 13.12. si zašly Berušky na výstavu výtvarných prací do ZUŠ na tachovském zámku.

Vánoční besídka proběhla 16.12. v Rybičkách. Děti si zazpívaly koledy a pohrály si s novými hrami a hračkami, které k Vánocům ve ŠD dostaly.

V pondělí 19.12. se vydali Motýlci do okolí školy zdobit vánoční stromek pro ptáčky.

Na výstavu výtvarných prací do ZUŠ na tachovském zámku zavítaly 20.12. i děti ze Žabek. Cestou zpět se zastavily na náměstí u vánočního stromu a prohlédly si betlém.

Ten samý den se vydali Motýlci na bowlig na zimní stadion.

Ve středu navštívila Žabky a Ještěrky vedoucí tachovského psího útulku p. Jägerová, aby si převzala vánoční sbírku, která v těchto dvou odděleních probíhala. Děkujeme všem, kteří do sbírky přispěli.

21.12. si u vánočního stromku zazpívaly děti z Motýlků koledy a rozbalily nové hry a hračky, které pod stromkem našly.

O den později si předvánoční posezení užily i děti ze Žabek.

PŘEJEME VŠEM ÚSPĚŠNÝ A POHODOVÝ ROK 2017.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17 Fotografie číslo 18
Fotografie číslo 19 Fotografie číslo 20 Fotografie číslo 21
Fotografie číslo 22 Fotografie číslo 23 Fotografie číslo 24
Fotografie číslo 25

Listopad 2016

První listopadový den vyrazily děti z Motýlků do muzea, kde si prohlédly expozici ptáků žijících na Tachovsku. Výstavou je provedl Pavel Řepa.

Ten samý den si zařádily Berušky při halloweenské párty.

Halloween si v maskách užily 4.11. také děti z Rybiček.

V pondělí 7.11. se vydaly Rybičky na exkurzi do tachovské polikliniky. Prohlédli si nejen prostory polikliniky, ale i pohotovost.

Do oddělení Žabek naší školní družiny přišly 9.11. na návštěvu Žabky ze ŠD Hornická. Děti si společně pohrály a domluvily se na dalším setkáni, tentokrát v ŠD Hornická.

10.11. vyrazili Motýlci do městské knihovny. Zapojili se do výtvarné soutěže Zdobíme Vánoce a 23.11. odnesli do knihovny své výrobky.

Také děti ze Žabek se zapojily do této soutěže a knihovnu s hotovými výrobky navštívily ve středu 16.11.2016.

Ve stejný den zašly Rybičky do počítačové učebny v naší škole. Seznámily se zde se základy malování na počítači.

22.11. se vydaly Berušky na bowling na zimní stadion.

Do Ještěrek zavítala 29.11. Lenka Errretová z městské knihovny. Jako tradičně si pro děti připravila pohádkový kvíz.

Ten samý den prožily děti z Motýlků ve své družině odpoledne plné pokusů.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17 Fotografie číslo 18
Fotografie číslo 19 Fotografie číslo 20 Fotografie číslo 21
Fotografie číslo 22 Fotografie číslo 23 Fotografie číslo 24


ŘÍJEN 2016

V pondělí 10. října se vydaly děti z Rybiček do muzejní zahrady, kde si společně zahrály kuželky. 

V ten samý den vyrazily Ještěrky do městské knihovny na besedu o knihách. Seznámily se i s výpůjčním řádem.

Knihovnu navštívily i děti ze Žabek, a to ve čtvrtek 13. října.

Děti z Motýlků vyrazily 13.10. na bezpečnostně-dopravní vycházku. Během ní děti odpovídaly na kvízové otázky zaměřené na dopravní tématiku.

Na přírodovědné vycházky na téma podzim se vydala tři oddělení naší školní družiny. 18.10. to byly děti z Motýlků a Berušek a 21.10. děti ze Žabek.

Ve středu 19.10. se v Rybičkách pustili do vyřezávání halloweenských dýní. Pomohly jim v tom žákyně 8. tříd z naší školy.

21.10. proběhlo v Motýlcích hudební odpoledne s kytarou. Děti se seznámily s tímto hudebním nástrojem a také si za doprovodu kytary společně zazpívaly.

Poslední říjnový den byl ve znamení divadla. Do naší školní družiny zavítalo Divadlo Z bedny s panem Pohodou a Soničkou. Děti si odpoledne moc užily.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17 Fotografie číslo 18
Fotografie číslo 19

Obsah: ZŠ Zárečná, Tachov. Realizace: (c) 2007-2017 L7 webstyling, všechna práva vyhrazena!