Aktuálně:

Zápis žáků do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

MŠMT vydalo opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Na základě tohoto opatření upřednostňuje naše škola elektronické přijímání žádostí v termínu od 1. do 30. 4. 2020.

Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a pro děti, kterým byl v loňském školním roce povolen odklad školní docházky.

Pokud máte zájem přihlásit Vaše dítě na naši školu, vyplňte Žádost o přijetí a doručte ji následujícími způsoby:

 1. Do datové schránky školy: 3edms3d
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!)
 3. Poštou nebo vložením do poštovní schránky školy v zalepené obálce s označením zápis
 4. Osobní podání 24. 04. 2020 od 13:00 do 18:00 hod. v kanceláři školy

Odklad školní docházky

Pokud budete žádat o odklad školní docházky, musíte vyplnit Žádost o přijetí a Žádost o odklad školní docházky (k žádosti musí být přiloženy dvě přílohy – doporučení poradenského zařízení a posudek odborného lékaře nebo klinického psychologa) a oba vyplněné a potvrzené dokumenty doručit do školy výše popsaným způsobem.

Výsledky zápisu

Přijatí žáci: seznam přijatých žáků bude zveřejněn pod registračními čísly na vstupních dveřích školy a na www stránkách školy nejpozději 22. 5. 2020.
Registrační čísla žádosti o přijetí dítěte Vám budou poslána na Vaši e-mailovou adresu.

Nepřijatí žáci: zákonní zástupci budou vyrozuměni písemně.

Pro dotazy využijte kontakty:
e-mail: eva.kasakova@zszarecna.cz, telefon: 603 861 916

Přílohy k zápisu:

 1. Žádost o přijetí
 2. Žádost o odklad školní docházky
 3. Kritéria pro přijetí
 4. Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I. Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

 • osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.

Předmětem opatření je zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19.

V této souvislosti bude od 11.3. 2020 uzavřena školní družina a jídelna. ​

Na základě mimořádného opatření je škola od 11. 03. 2020 uzavřena do odvolání i v odpoledních hodinách pro pronajímatele školních tělocvičen a učeben!


hvezdicka

Oznámení o volném pracovním místě

Základní škola Tachov, Zárečná 1540, oznamuje, že přijme s okamžitým nástupem asistenta pedagoga pro žáka 2. stupně ZŠ, částečný úvazek – 30 hodin.

Požadujeme středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou, kurz pro asistenta pedagoga výhodou.

Nabídky s životopisem zasílejte: info@zszarecna.cz.
Bližší info: 374 723 118, 374 723 128.

 

Zápis do 1. ročníku - změna termínu

Pátek 24. 4. 2020, 13:00 – 18:00

s sebou:

 • občanský průkaz
 • rodný list dítěte

hvezdicka

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA JARNÍ JARMARK

OBČERSTVENÍ V KAVÁRNĚ „ZÁRKA“

Pátek 27. 3. 2020, 13:00 – 17:00

jarmark 2020

 

Odjezd na lyžařský kurz 3. tříd

08. 03. – 13. 03. 2020 (neděle – pátek)

Horská chata Cihelny, Zadov, Šumava

 • Sraz na autobusovém nádraží v neděli 08. 03. 2020 v 08:30 hod
 • Odjezd z autobusového nádraží v 09:00 hod
 • Předpokládaný návrat v pátek 13. 03. 2020 ve 12:30 – 13:00 hod na autobusové nádraží.
 • Dotazy, zpoždění, …vedoucí kurzu H. Muchová

Potřebné dokumenty:

 1. Prohlášení zákonných zástupců dítěte
 2. Vybavení na kurz

Rozpočet školy

 1. Schválený rozpočet na rok 2020 (datum zveřejnění: 10. 1. 2020)
 2. Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 a 2021 (datum zveřejnění: 10. 1. 2020)

Základní škola Zárečná zve budoucí prvňáčky, jejich rodiče i širokou veřejnost

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

v pátek 28. února 2020
od 14:30 do 16:30 hodin

Prohlédnete si třídy a nové odborné učebny, tělocvičny, družiny, setkáte se s učiteli.

Pro děti jsou připraveny různé aktivity.

upozornění:

pro děti je nutná sportovní obuv (přezutí do tělocvičny)

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

PÁTEK 03. 4. 2020
13:00 – 18:00

S sebou:

 • občanský průkaz
 • rodný list dítěte

45 let od otevření školy

(1974/5 – 2019/20)


17.-21.2.2020 (jarní prázdniny)

Je školní družina UZAVŘENA.


LYŽAŘSKÝ KURZ 5. TŘÍD

9. – 14. 2. 2020 (nedělě – pátek)

Hotel Kolibřík, Špičák, Šumava https://www.hotel-kolibrik.cz/

 • Sraz na autobusovém nádraží v neděli 09. 02. 2020 v 08:30 hod
 • Odjezd z autobusového nádraží v 09:00 hod.
 • Předpokládaný návrat v pátek 14. 02. 2020 ve 12:30 - 13:00 hod na autobusové nádraží.
 • PŘÍPADNÉ DOTAZY, ZPOŽDĚNÍ,…. vedoucí kurzu L. Doskočil
Potřebné dokumenty:

Mapa školy - online dotazník

MAPA ŠKOLY - on line dotazník do 28. 02. 2020 máte přístupné v aplikaci mapaskoly.cz

 • heslo pro přihlášení rodičů bude předáno třídními učiteli prostřednictvím systému Bakaláři
 • heslo pro žáky předají třídní učitelé

Milí žáci a rodiče,

cílem naší školy je, aby se děti do školy těšily a cítily se zde bezpečně, učitelé předávali znalosti a vědomosti s chutí a svou práci měli rádi, aby se provozním zaměstnancům ve škole dobře pracovalo a rodiče byli s výběrem školy pro své děti spokojení. Zda se nám to daří a co bychom případně měli změnit, nám musíte říct vy, kteří jste do chodu školy zapojení.

Proto jsme si nechali od společnosti Scio připravit dotazník, který vám předkládáme, a prosíme o jeho vyplnění. Důležité jsou pro nás i vaše třeba i nepříjemné připomínky, nad kterými se tak můžeme zamyslet.

Výsledky zveřejníme na webu školy a budeme vás o nich informovat na dubnových třídních schůzkách. Šetření probíhá elektronickou formou, přístup do dotazníku vám posíláme společně s touto zprávou.

Za každé dítě ve škole vyplňte vždy jen jeden dotazník. Instrukce k jeho vyplnění jsou uvedeny v hlavičce.

Do kdy: Elektronický dotazník prosím vyplňte nejpozději do 28. února 2020. Odpovědi se ukládají průběžně, po jeho vyplnění již není nic dalšího potřeba.

Anonymita: Šetření je připraveno tak, abyste mohli své názory vyjádřit bez obav ze zneužití.

Děkujeme za vaše názory i vaši pomoc.

Zdeněk Hnát, ředitel školy


LYŽAŘSKÝ KURZ 7. TŘÍD

12. - 17. 01. 2020, PENZION MEDARD, BOŽÍ DAR.

ODJEZD NA LYŽAŘSKÝ KURZ 7. TŘÍD

LYŽAŘSKÝ KURZ 7. TŘÍD 12. 01. – 17. 01. 2020 (NEDĚLE - PÁTEK)

PENZION MEDARD, BOŽÍ DAR

SRAZ NA AUTOBUSOVÉM NÁDRAŽÍ V NEDĚLI 12. 01. 2020 V 08:30 HOD.

ODJEZD Z AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V 09:00 HOD.

PŘÍPADNÉ DOTAZY, ZPOŽDĚNÍ,…. vedoucí kurzu L. Doskočil

NÁVRAT: PÁTEK 17. 01. 2020 NA AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ 12:30 – 13:00 HOD.

 1. PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DÍTĚTE
 2. VYBAVENÍ NA LYŽAŘSKÝ KURZ

Návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021 a 2022, datum zveřejnění: 2. 12. 2019.


Zpívání na schodech - 18. 12. 2019

17. ročník zpívání vánočních koled žáky I. stupně

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8

JEŽÍŠKOVA CESTA - 14. 12. 2019

Zdobení vánočního stromu naší školy.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7

Projekt "Svatba" v 6. A

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Národní institut dalšího vzdělávání (NIDV) poskytuje školám a školským organizacím vzdělávání v celé řadě oblastí.

S touto organizací spolupracuje již několik let i ředitel Základní školy Tachov Zárečná. Právě díky této spolupráci se mohl spolu s dalšími 11 učiteli a řediteli škol z celé republiky zúčastnit studijního pobytu v portugalského Lisabonu.

Vzdělávací výjezd (mobilita) byl realizován z v rámci projektu Globální rozvojové vzdělávání 2019. Realizátorem byl NIDV ve spolupráci s Clube InterculturalEuropéu, což je nevládní nezisková organizace založená v roce1998 a pracující v oblasti výchovy a vzdělávání znevýhodněné mládeže, která má své pracoviště v Lisabonu.

Cílem mobility bylo seznámit se s výukou globálních problémů v různých typech organizací a institucí. Během studijního pobytu účastníci navštívili několik mateřských a základních škol, které se zaměřují na ekologii a životní prostředí.Seznámili se s tím, jak přistupují ve školách i celé společnosti k imigrantům a k výchově k toleranci. Získali také poznatky v oblasti problematiky menšin v Portugalsku rámci projektu Sabura ve vyloučené lisabonské čtvrti, kde žijí přistěhovalci z Kapverd (ostrovy u západní Afriky - bývalá portugalská kolonie).

Vedle škol pedagogové navštívili nejrůznější podpůrné organizace, které poskytují školám služby a pomoc v globálním vzdělávání – např. právě Clube InterculturalEuropéu, Portugalskou společnost pro ochranu ptactva, kde se seznámili s projekty pro školy v oblasti ochrany životního prostředí, dále Centrum Sever – Jih Rady Evropy, které se také věnuje ekologické výchově, či organizaci ADFA – Asociace veteránů portugalských ozbrojených sil, která vyvíjí aktivity pro připomínku válečných hrůz a upozorňuje na nutnost míru. Zajímavé bylo i seznámení se s programy pro zlepšení životního prostředí v největší lisabonské čtvrti Carnide.

Program byl velmi bohatý a každý z účastníků v něm nalezl mnoho inspirací pro svou práci v oblasti globálního rozvoje společnosti.

Organizace celého výjezdu byla na velmi vysoké úrovni. Poděkování patří NIDV, jmenovitě pak pracovníkům této instituce Michaele Tužilové a Jiřímu Tillnerovi.


8. ročník Rodinného pětiboje

V rámci projektu Sazka olympijský víceboj - Odznak všestrannosti

17. 11. 2019, městská sportovní hala Tachov

136 závodníků

Výsledky stahujte zde:

Výsledky 8 ročníku rodinného sedmiboje 2019 (zip)
Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17 Fotografie číslo 18
Fotografie číslo 19 Fotografie číslo 20 Fotografie číslo 21
Fotografie číslo 22 Fotografie číslo 23 Fotografie číslo 24
Fotografie číslo 25 Fotografie číslo 26 Fotografie číslo 27
Fotografie číslo 28

9. A - výstup z Projektového dne s názvem "30. let od Sametové revoluce"

Nechceme násilí! Demokracie!  SVOBODNÉ VOLBY!
Máme holé ruce!  Zrušte monopol KSČ!  Svoboda!
Konec vlády jedné strany!
Tato hesla jsou k vidění při příchodu do ZŠ Zárečná v Tachově. Jejich autoři chodí do 9. třídy této školy. A proč? Denně teď slýcháme v televizi, v rádiu nebo čteme články v novinách o 30. výročí „Sametové revoluce“.
A dnes 15. listopadu se díky našim učitelům a pamětníkovi Janu Šíchovi můžeme  blíže seznámit s touto událostí, která změnila dějiny.
Jan Šícha vstupuje do třídy plné lidí. Vypráví nejen o tom, jak do nich na Národní třídě 17. listopadu 1989 mlátili policisté a jak lidi zmatkovali, ale i vysvětluje příčinu revoluce, a jak to po revoluci vypadalo. Z úst člověka, který to zažil, to zní úplně jinak, než když o tom čteme z učebnice.
Přednáší o změnách v porevolučním Československu. Otevřelyse hranice, zrušila se cenzura a Československo se vracelo zpět do Evropy. Po přednášce si pouštíme dokumentární film„Z deníku Ivany A.“ Zde můžeme vidět úryvky z deníku od ledna 1989 do ledna roku 1990.
Dívka popisuje a vypráví, jak viděla revoluci ona. Celé vyprávění ještě prokládá mnoho autentických filmových ukázek.
A co si o tom myslí samotní žáci?
„Je super se jednou za čas podívat do minulosti.“
„Trochu jsem se ztrácela v tom, co se stalo.“
„Je fakt hustý, že to zažili.“
„Dozvěděl jsem se, jak vypadala hranice.“
„Mě zaujal rozdíl mezi novoročním projevem Gustáva Husáka a Václava Havla.
Havel mluvil pro mě srozumitelně, lidsky a oznámil občanům návrat svobody. “
žákyně 9. A                

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6

Halloween na 2. stupni

Dne 1. 11. 2019 jsme uspořádali soutěž o nejlepší masku na téma Halloween.

Vítězné strašidlo nejprve vybrala každá třída, o celkovém vítězi pak rozhodla porota.

I když ceny byly zajímavé, den si užili všichni, kteří se nějak zvláštně namalovali a oblékli.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9

Počítadlo přístupů (od 21.4.2010)

Obsah: ZŠ Zárečná, Tachov. Realizace: (c) 2007-2018 L7 webstyling, všechna práva vyhrazena!