Aktuálně:

Halloween na 2. stupni

Dne 1. 11. 2019 jsme uspořádali soutěž o nejlepší masku na téma Halloween.

Vítězné strašidlo nejprve vybrala každá třída, o celkovém vítězi pak rozhodla porota.

I když ceny byly zajímavé, den si užili všichni, kteří se nějak zvláštně namalovali a oblékli.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9

Rodinný pětiboj 2019 - pozvánka

rodinný pětiboj 2019

bližší informace a pravidla zde, nebo po kliknutí na plakát


Republikové finále v přespolním běhu

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14

logo IROP

Projekt „Rekonstrukce a modernizace odborných učeben základní školy“

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003920

Hlavním cílem realizace projektu je prostřednictvím investice do moderního vybavení odborných učeben zlepšit kvalitu formálního vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí a tím zvýšit reálnou budoucí uplatnitelnost žáků na trhu práce.

Cílem projektu je také zajistit kvalitní, moderní a bezpečné připojení ke službám veřejného internetu, kvalitní řešení vnitřní konektivity včetně bezdrátové sítě, při současném důrazu na řešení bezpečnosti celé sítě.

Dalším cílem projektu je přispět k rovnému přístupu ke vzdělávání, především s ohledem na děti ze sociálně a kulturně znevýhodněných rodin a děti se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), kdy vzdělávací zařízení bude uzpůsobeno pro inkluzi osob, a tím budou vytvořeny předpoklady pro jejich zapojení do vzdělávacího procesu a rozvoj jejich klíčových schopností. Cíle bude dosaženo především investicí do pořízení kompenzačních pomůcek spojených se zajištěním bezbariérovosti zařízení.

Výsledkem projektu budou následující modernizované odborné učebny:

 • Učebna informatiky I. a II.,
 • Učebna cizích jazyků I. a II.,
 • Učebna žákovských dílen - kovodílna,
 • Učebna žákovských dílen - dřevodílna,
 • Žákovská kuchyňka,
 • Učebna chemie,
 • Učebna fyziky,
 • Učebna přírodopisu.

Rozpočet projektu je 12,454 mil. Kč, z toho dotace činí 11,206 mil. Kč.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Struktura financování je 85% z Evropské unie, 5% ze státního rozpočtu ČR, 10% z rozpočtu žadatele/příjemce dotace.


Václav na kolečkách 2019

Výsledky

Výsledky stahujte zde: vysledky_vaclav_2019.zip.
Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17 Fotografie číslo 18
Fotografie číslo 19 Fotografie číslo 20

Sportovně turistický GO kurz 6.A a 6.B

Ve dnech 16. 09. – 20. 09. 2019 jsme vyrazili na Šumavu do hotelu Kolibřík.

Cílem našeho kurzu bylo nejen potrápit těla při výšlapech do blízkého i vzdálenějšího okolí Špičáku, jako je vrch Pancíř, Černé a Čertovo jezero nebo okolí Železné Rudy, ale i poznat jinak své spolužáky a nové třídní učitele.

V rámci "odpočinku" jsme hráli různé sportovní i společenské hry a pobavili se při večerní diskotéce.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16

McDONALD'S CUP - ŠKOLNÍ KOLO 24. 9. 2019

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11

12. ročník závodu pro širokou věřejnost - Václav na kolečkách

vaclav na koleckach

Klikněte pro bližší informace


Přivítání prvňáčků 2. 9. 2019

V pondělí 02. 09. 2019 jsme slavnostně přivítali naše prvňáčky.

Přejeme už současným žákům prvních tříd hodně úspěchů ve škole.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17

Go kurz 6.C

V rámci aktivit na začátku docházky na 2. stupeň strávila třída 6.C dva dny jinak.

Zahráli jsme si několik her ve třídě, prošli jsme si s paní ředitelkou Muzea Českého lesa některá historická místa v Tachově, podívali se z rozhledny Vysoká a na závěr jsme si zahráli bowling.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8

Bezplatný kroužek němčiny

nemcina

klikněte pro další informace


SPORTOVNĚ TURISTICKÝ KURZ 6. TŘÍD

ODJEZD NA SPORTOVNĚ TURISTICKÝ KURZ

16. 09. – 20. 09. 2019 (pondělí – pátek)

HOTEL KOLIBŘÍK, ŠPIČÁK, ŠUMAVA - https://www.hotel-kolibrik.cz/
 • SRAZ NA AUTOBUSOVÉM NÁDRAŽÍ V PONDĚLÍ 16. 09. 2019 V 08:45 HOD
 • ODJEZD Z AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V 09:00 HOD.
 • PŘEDPOKLÁDANÝ NÁVRAT V PÁTEK 20. 09. 2019 VE 12:30 – 13:00 HOD NA AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ

Potřebné dokumenty:


SPORTOVNĚ TURISTICKÝ KURZ 4. TŘÍD

ODJEZD NA SPORTOVNĚ TURISTICKÝ KURZ

09. 09. – 13. 09. 2019 (pondělí – pátek)

HORSKÁ CHATA CIHELNY, ZADOV, ŠUMAVA - www.chatacihelny.cz
 • SRAZ NA AUTOBUSOVÉM NÁDRAŽÍ V PONDĚLÍ 09. 09. 2019 V 08:45 HOD
 • ODJEZD Z AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V 09:00 HOD.
 • PŘEDPOKLÁDANÝ NÁVRAT V PÁTEK 13. 09. 2019 VE 12:30 – 13:00 HOD NA AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ

Potřebné dokumenty:


Organizace prvního týdne školního roku 2019/2020

 • V pondělí 02. 09. 2019 bude škola otevřena od 07:40 hod, od 08:00 do 08:45 hod, proběhne zahájení školního roku.
 • Obědy ve školní jídelně se vydávají od 11:00 do 13:00 hod.
 • Školní družina je otevřena 02. 09. 2019 od 06:15 do 15:00;
  od 03. 09. 2019 od 06:15 do 16:30 hod.
 • I. stupeň
  • v úterý 03. 09. 2019 budou žáci 2. – 5. tříd končit vyučování po čtvrté vyučovací hodině
  • od středy 04. 09. 2019 bude probíhat vyučování podle rozvrhu
 • II. stupeň
  • v úterý 03. 09. 2019 budou žáci 6. – 9. tříd končit vyučování po páté vyučovací hodině
  • od středy 04. 09. 2019 do pátku 06. 09. 2019 bude probíhat vyučování podle rozvrhu bez odpoledního vyučování

Informace pro rodiče prvňáčků.

 • Školní rok 2019/2020 začíná v pondělí 02. září 2019.
 • Žáci prvního ročníku se shromáždí před hlavním vchodem do školy v 08:00 hod.
 • Po slavnostním úvodu přejdou prvňáčci se svými třídními učitelkami a za doprovodu rodičů do tříd.
 • 02. 09. 2019 bude výuka do 08:45 hod.
 • 03. 09. a 04. 09. 2019 bude výuka 2 vyučovací hodiny, vyučování končí v 9:40 hod.
 • 05. a 06. 09. 2019 výuka 3 vyučovací hodiny, vyučování končí v 10:45 hod.
 • Od 09. 09. 2019 výuka v prvních třídách podle rozvrhu.

Našim prvňáčkům přejeme hodně radosti a úspěchů ve školní docházce.


Počítadlo přístupů (od 21.4.2010)

Obsah: ZŠ Zárečná, Tachov. Realizace: (c) 2007-2019 L7 webstyling, všechna práva vyhrazena!