Archiv školní družiny

Na této stránce najdete archiv zpráv a informací vztahující se k našim školním družinám.

Červen 2017

Poslední měsíc letošního školního roku proběhlo v naší školní družině mnoho akcí.

Žabky se 1.6. vydaly na kuličkiádu do ZŠ Kostelní. Oslavily tak Den dětí s kamarády ze ŠD Hornická a Kostelní.

Berušky, Motýlci a Ještěrky oslavili Den dětí ve svých družinách. Proběhlo zde odpoledne plné her a soutěží.

Na nové dopravní hřiště u naší školy se s koloběžkami 8.6. vydali Motýlci a 26.6. Rybičky.

8.6. vyrazily Žabky na Minerálku na přírodovědnou vycházku spojenou s poznáváním lučních květin.

V pátek 16.6. proběhly hned tři akce. Motýlci se vydali na návštěvu k hasičům spojenou s opékáním vuřtů, Rybičky kreslily na chodníku u školy a v Beruškách proběhla beseda o canisterapii s praktickými ukázkami.

Bublifukovou párty si 19.6. na dětském hřišti užily děti z Rybiček.

V pátek 23.6. proběhlo na školním hřišti divadelní představení Divadla Z bedny. Pan Pohoda se Soničkou zahráli za vydatné pomoci dětí pohádku O červené řepě. Po ní následovaly soutěže se sladkými odměnami.

28.6. si na závěrečnou zmrzlinu do cukrárny Andělím vyšly děti ze Žabek. Zmrzlinu si snědly v muzejní zahradě, kde si i společně pohrály.

V ten samý den vyrazily na zmrzlinu a ledovou tříšť i Berušky.

PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ A POHODOVÉ PRÁZDNINOVÉ DNY!

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17 Fotografie číslo 18
Fotografie číslo 19 Fotografie číslo 20 Fotografie číslo 21
Fotografie číslo 22 Fotografie číslo 23 Fotografie číslo 24
Fotografie číslo 25 Fotografie číslo 26

KVĚTEN 2017

První květnovou akcí bylo 4.5. předání diplomů dětem ze Žabek za výtvarnou soutěž městské knihovny „O nejhezčí knižní záložku“.

Ve čtvrtek 11.5. proběhl v muzejní zahradě turnaj v kuželkách mezi Žabkami ze ŠD Hornická a Žabkami ze ŠD Zárečná. Po vyrovnaném boji nakonec vyhrály Žabky z naší školní družiny.

Ten samý den se na turistickou vycházku na naučnou stezku na Vysokou vydali Motýlci.

15.5. si zahrály děti z Rybiček stopovanou, při které plnily různé úkoly. Na závěr hry je čekala sladká odměna v podobě zmrzliny.

Do tachovského muzea na výstavu Stopy pravěku vyrazili 16.5. Motýlci.

O den později se na tachovský zámek vydaly Žabky na výstavu „Panenky v háčkovaných modelech z filmů a pohádek“.

17.5. si Berušky vyšly na přírodovědnou vycházku směrem k Minerálce na téma jarní louka.

Motýlci si 18.5. zahráli minigolf u zimního stadionu

.

V pátek 19.5. si děti ze Žabek zazpívaly u klavíru pod vedením Markéty Jirsové, která byla v naší školní družině na praxi.

Do psího útulku U Šmudliny se ve čtvrtek 25.5. vydaly děti ze Žabek a Ještěrek. Pejskům přinesly spoustu krmení a pamlsků. Protože by děti všechno nepobraly, vezly část sbírky na káře, což je velmi bavilo. Děkujeme všem rodičům, kteří do sbírky přispěli.

S canisterapií a praktickými ukázkami z ní se 22.5. měli možnost seznámit Motýlci a 31.5. Žabky a Ještěrky. Děkujeme tímto manželům Vojtovým za velmi zajímavé povídání i ukázky práce s jejich asistenčními psy Lexem a Plutem.

Poslední květnovou akcí byla návštěva lezecké pyramidy u Rychty, kam se 31.5. vydaly Berušky.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17 Fotografie číslo 18
Fotografie číslo 19 Fotografie číslo 20 Fotografie číslo 21
Fotografie číslo 22 Fotografie číslo 23 Fotografie číslo 24
Fotografie číslo 25 Fotografie číslo 26 Fotografie číslo 27
Fotografie číslo 28

DUBEN 2017

I přes častou nepřízeň počasí se v dubnu uskutečnilo mnoho akcí.

3.4. vyrazily Rybičky na Minerálku k řece Mži na krmení divokých kachen.

Ve středu 5.4. proběhla v Ještěrkách hodina zumby pod vedením děvčat z 5. ročníku naší školy.

O den později se do městské knihovny vydaly děti z Berušek a 20.4. děti z Rybiček.

Na vycházku k památníku na Mohyle vyrazily v úterý 11.4. Motýlci.

V ten samý den navštívily Žabky městskou knihovnu, kde proběhlo vyhodnocení výtvarné soutěže na téma „Kraslice“. Děti získaly skvělé 1. místo, za které obdržely kromě diplomu a sladkostí také krásnou knihu. Z ocenění měly velikou radost.

Na tachovská sportoviště vyrazili 20.4. Motýlci. Prohlédli si nově otevřený skate park, zahráli si na fotbalovém hřišti s umělým povrchem a využili i lezeckou pyramidu u Rychty.

Na lezeckou pyramidu u Mraveniště si zašly v pondělí 24.4. Rybičky.

Pyramidu navštívily i děti ze Žabek, a to v úterý 25.4..

Na turistickou vycházku na Minerálku se 25.4. vydali Motýlci.

Ve středu 26.4. si bowling na zimním stadionu zahrály děti z Berušek.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17 Fotografie číslo 18
Fotografie číslo 19 Fotografie číslo 20 Fotografie číslo 21
Fotografie číslo 22 Fotografie číslo 23 Fotografie číslo 24

BŘEZEN 2017

První březnový den si děti z Motýlků a Rybiček společně zahrály a zasoutěžily při sportovním odpoledni v tělocvičně školy.

3.3. vyrazily Berušky na přírodovědnou vycházku zaměřenou na poznávání stromů. Cestou se také zastavily na provazové pyramidě na Rychtě.

Na kuželky do muzejní zahrady se 20.3. vydaly děti z Rybiček.

Ve středu 22.3. navštívili Motýlci tachovský zámek, kde si prohlédli výstavu háčkovaných modelů různých postav z pohádek a filmů.

23.3. se vydaly Žabky do dětského oddělení městské knihovny.

V ten samý den navštívila vedoucí knihovny p. Erretová oddělení Ještěrek. Pro děti si opět připravila vědomostní kvíz a pohádkové omalovánky.

28.3. vyrazili Motýlci na přírodovědnou vycházku do Vilémova.

Ve čtvrtek 30.3. si vyjely na výlet do Malého Rapotína děti ze Žabek. Tam i zpět jely vlakem.

Do výtvarné soutěže městské knihovny na téma „Kraslice“ se zapojily Žabky. Společně vytvořily „Kraslicovník“.

V průběhu celého března vyráběly děti ze všech oddělení na Jarní jarmark, který proběhl v naší škole 31.3.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17 Fotografie číslo 18
Fotografie číslo 19 Fotografie číslo 20

ŠD - ÚNOR 2017

První únorovou akcí byla 6.2. exkurze Rybiček v tachovském sběrném dvoře u Minerálky. Děti se zde seznámily se zásadami třídění odpadu.

O den později navštívil naší školní družinu kouzelník Reno. Představení, které se všem moc líbilo, proběhlo v tělocvičně školy.

Ve čtvrtek 9.2. se vydaly Žabky do kina Mže, kde se uskutečnilo vyhlášení výsledků výtvarné soutěže Zelenina plná vitamínů. Děti převzaly diplom a cenu za krásné třetí místo v kategorii kolektivních prací.

Velká společná akce proběhla 17.2. v tělocvičně školy. Jako každý rok se zde uskutečnil maškarní karneval. Děti i vychovatelky se převlékly za princezny, piráty, indiány a mnoho dalších masek. Společně si zatančili, zasoutěžili a zahráli různé hry. Nechyběly ani sladké odměny.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17 Fotografie číslo 18
Fotografie číslo 19 Fotografie číslo 20 Fotografie číslo 21
Fotografie číslo 22

ŠD - LEDEN 2017

V průběhu celého ledna využily děti ze všech oddělení pravé zimní počasí a často chodily na blízký kopec bobovat, jezdit na kluzácích a užívat si sněhové nadílky. Ale proběhla i spousta dalších akcí.

5.1. vyrazili Motýlci na exkurzi k hasičům. Dozvěděli se, kde všude hasiči pomáhají a prohlédli si i jejich techniku.

Na přírodovědnou vycházku do okolí školy si vyšly 10.1. Berušky.

Ve čtvrtek 12.1. se vydaly Žabky do tachovského muzea, kde pro ně byl připraven tematický program Poznáváme zvířátka s panem Ladou.

V ten samý den zavítala do Ještěrek vedoucí městské knihovny p. Erretová. Pro děti si opět připravila pohádkový kvíz a přečetla úryvky z nových knih.

Do knihovny se v lednu vydaly 16.1. Rybičky a 26.1. Ještěrky.

17.1. se do školní družiny ZŠ Hornická vydaly děti ze Žabek. Oplatily tak dětem jejich listopadovou návštěvu u nás.

Ve čtvrtek 19.1. navštívily Ještěrky děti v MŠ Pošumavská, kde si společně všichni pohráli.

20.1. proběhlo v Motýlcích odpoledne plné zábavných a naučných pokusů.

V ten samý  se vydaly Rybičky na bowling na zimní stadion.

Zumbu si se žákyněmi 5.B zacvičily 25.1. děti z Ještěrek.

25.1. si zašly Berušky na tachovský zámek na výstavu Kabinet kuriozit.

O den později se Ještěrky vydaly do knihovny, kde odevzdaly některé svoje výtvarné práce.

Poslední lednový den proběhlo v Žabkách hravé odpoledne. Děti si na závěr 1.polotetí společně zahrály, zasoutěžily a zatancovaly.

Do výtvarné soutěže Českého zahrádkářského svazu Zelenina plná vitamínů se zapojily děti ze Žabek. Na konci ledna odevzdaly dvě kolektivní soutěžní práce.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17 Fotografie číslo 18
Fotografie číslo 19 Fotografie číslo 20 Fotografie číslo 21
Fotografie číslo 22 Fotografie číslo 23 Fotografie číslo 24

ŠD - PROSINEC 2016

Celý prosinec se nesl ve znamení blížících se Vánoc.

2.12. se pustily do pečení a zdobení perníčků Rybičky. Při práci dětem pomáhala i paní učitelka J. Horáčková.

Ten samý den si zařádily děti ze Žabek při čertovském odpoledni v maskách. Nejdříve si zatančily ve ŠD a potom se přesunuly do tělocvičny, kde si zasoutěžily.

Čertí odpoledne proběhlo 5.12. i v Ještěrkách.

Na vyhodnocení výtvarné soutěže „Zdobíme Vánoce“ se do městské knihovny vydaly 7.12. děti ze Žabek a Motýlků. Motýlci vyhráli v kategorii kolektivních prací 1.místo. Gratulujeme!

V úterý 13.12. si zašly Berušky na výstavu výtvarných prací do ZUŠ na tachovském zámku.

Vánoční besídka proběhla 16.12. v Rybičkách. Děti si zazpívaly koledy a pohrály si s novými hrami a hračkami, které k Vánocům ve ŠD dostaly.

V pondělí 19.12. se vydali Motýlci do okolí školy zdobit vánoční stromek pro ptáčky.

Na výstavu výtvarných prací do ZUŠ na tachovském zámku zavítaly 20.12. i děti ze Žabek. Cestou zpět se zastavily na náměstí u vánočního stromu a prohlédly si betlém.

Ten samý den se vydali Motýlci na bowlig na zimní stadion.

Ve středu navštívila Žabky a Ještěrky vedoucí tachovského psího útulku p. Jägerová, aby si převzala vánoční sbírku, která v těchto dvou odděleních probíhala. Děkujeme všem, kteří do sbírky přispěli.

21.12. si u vánočního stromku zazpívaly děti z Motýlků koledy a rozbalily nové hry a hračky, které pod stromkem našly.

O den později si předvánoční posezení užily i děti ze Žabek.

PŘEJEME VŠEM ÚSPĚŠNÝ A POHODOVÝ ROK 2017.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17 Fotografie číslo 18
Fotografie číslo 19 Fotografie číslo 20 Fotografie číslo 21
Fotografie číslo 22 Fotografie číslo 23 Fotografie číslo 24
Fotografie číslo 25

Listopad 2016

První listopadový den vyrazily děti z Motýlků do muzea, kde si prohlédly expozici ptáků žijících na Tachovsku. Výstavou je provedl Pavel Řepa.

Ten samý den si zařádily Berušky při halloweenské párty.

Halloween si v maskách užily 4.11. také děti z Rybiček.

V pondělí 7.11. se vydaly Rybičky na exkurzi do tachovské polikliniky. Prohlédli si nejen prostory polikliniky, ale i pohotovost.

Do oddělení Žabek naší školní družiny přišly 9.11. na návštěvu Žabky ze ŠD Hornická. Děti si společně pohrály a domluvily se na dalším setkáni, tentokrát v ŠD Hornická.

10.11. vyrazili Motýlci do městské knihovny. Zapojili se do výtvarné soutěže Zdobíme Vánoce a 23.11. odnesli do knihovny své výrobky.

Také děti ze Žabek se zapojily do této soutěže a knihovnu s hotovými výrobky navštívily ve středu 16.11.2016.

Ve stejný den zašly Rybičky do počítačové učebny v naší škole. Seznámily se zde se základy malování na počítači.

22.11. se vydaly Berušky na bowling na zimní stadion.

Do Ještěrek zavítala 29.11. Lenka Errretová z městské knihovny. Jako tradičně si pro děti připravila pohádkový kvíz.

Ten samý den prožily děti z Motýlků ve své družině odpoledne plné pokusů.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17 Fotografie číslo 18
Fotografie číslo 19 Fotografie číslo 20 Fotografie číslo 21
Fotografie číslo 22 Fotografie číslo 23 Fotografie číslo 24


ŘÍJEN 2016

V pondělí 10. října se vydaly děti z Rybiček do muzejní zahrady, kde si společně zahrály kuželky. 

V ten samý den vyrazily Ještěrky do městské knihovny na besedu o knihách. Seznámily se i s výpůjčním řádem.

Knihovnu navštívily i děti ze Žabek, a to ve čtvrtek 13. října.

Děti z Motýlků vyrazily 13.10. na bezpečnostně-dopravní vycházku. Během ní děti odpovídaly na kvízové otázky zaměřené na dopravní tématiku.

Na přírodovědné vycházky na téma podzim se vydala tři oddělení naší školní družiny. 18.10. to byly děti z Motýlků a Berušek a 21.10. děti ze Žabek.

Ve středu 19.10. se v Rybičkách pustili do vyřezávání halloweenských dýní. Pomohly jim v tom žákyně 8. tříd z naší školy.

21.10. proběhlo v Motýlcích hudební odpoledne s kytarou. Děti se seznámily s tímto hudebním nástrojem a také si za doprovodu kytary společně zazpívaly.

Poslední říjnový den byl ve znamení divadla. Do naší školní družiny zavítalo Divadlo Z bedny s panem Pohodou a Soničkou. Děti si odpoledne moc užily.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17 Fotografie číslo 18
Fotografie číslo 19

ZÁŘÍ 2016

V letošním školním roce bylo v naší školní družině nově otevřeno další oddělení. Celkem jich tedy máme pět:

  • 1. oddělení Berušky (vychovatelka Vlaďka Krynická)
  • 2. oddělení Ještěrky (vychovatelka Dagmar Hrabovská)
  • 3. oddělení Žabky (vychovatelka Dana Hnátová)
  • 4. oddělení Motýlci (vychovatelka Iva Mikulová)
  • 5. oddělení Rybičky (vychovatelka Bohumila Matoušková)

V prvním měsíci nového školního roku proběhlo několik akcí.

V úterý 14.9. se vydaly děti z Rybiček na Minerálku, kde pouštěly na řece papírové lodičky. Ty si předtím vlastnoručně vyrobily ve své družině.

O den později si Žabky zašly do muzejní zahrady. Zahrály si zde kuželky a pohrály na dětském hřišti.

V úterý 27.9. si udělalo šest bývalých žáků z oddělení Ještěrek výlet na Krajský úřad do Plzně. Byla to odměna za celorepublikové vítězství ve výtvarné soutěži „Rozkvetlá zahrada“, která proběhla na jaře loňského školního roku. Součástí setkání byla i beseda s radním ing. Šteklem. Na závěr obdrželi všichni drobné dárky.

Poslední akcí tohoto měsíce byla návštěva vedoucí městské knihovny p. Erretové v oddělení Ještěrek. S dětmi si popovídala o knihách a také si pro ně připravila pohádkový kvíz.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15

Červen 2016

Ve středu 1.6. oslavily svůj svátek děti ze Žabek. Zašly si na zmrzlinu do cukrárny Andělín a potom navštívily muzejní zahradu, kde si společně pohrály.

V Ještěrkách ten den proběhlo zábavné odpoledne plné her a soutěží.

O den později oslavily MDD Berušky. Nejdříve si v družině vyrobily ovocné poháry a potom na dětském hřišti proběhla balónková párty.

Na návštěvu svých kamarádů do ŠD Kostelní vyrazily 8.6. Žabky. Původně zde měla proběhnout Kuličkiáda, ale vzhledem k nepříznivému počasí si děti jen společně pohrály ve školní družině.

Na exkurzi do myčku aut u kasáren se v pondělí 13.6. vydaly děti z Berušek.

Ve čtvrtek 16.6. navštívili Motýlci výstavu na tachovském zámku s názvem Kouzlo starých map.

21.6. si zašly děti z Motýlků zahrát minigolf k zimnímu stadionu.

Na závěrečný výlet si do Lomu u Tachova vyjely 22.6. Žabky. Prohlédly si obec a pohrály na dětském hřišti. Na výlet jely vlakem.

O den později si vyrazili Motýlci na piknik v přírodě. Mimo jiné si pochutnali i na jahodách se šlehačkou.

Velkého úspěchu dosáhlo osm dětí z Ještěrek v soutěži Rozkvetlá zahrada pořádané českým zahrádkářským svazem. V kategorii kolektivní polytechnická práce získali první místo v republice. Gratulujeme!

Na závěr školního roku, a to 28.6., si děti ještě užily Divadlo Z bedny s panem Pohodou a Soničkou. Protože byl krásný letní den, konalo se tentokrát představení na školním hřišti. Po pohádce následovaly soutěže se sladkými odměnami.

Ke konci června také postupně zašly děti ze všech oddělení na rozlučkovou zmrzlinu.

PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ SLUNÍČKOVÉ PRÁZDNINY

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17 Fotografie číslo 18
Fotografie číslo 19 Fotografie číslo 20

Květen 2016

3.5. vyrazily na zumbu do tělocvičny školy děti z Ještěrek. Zatančily si pod vedením Věrky Hotové.

Ve čtvrtek 5.5. se vydali Motýlci po stopách historie na přírodovědnou naučnou stezku Tachov – Vysoká – Světce.

Ten samý den zavítala do Ještěrek p.Erretová z městské knihovny. Pro děti si připravila další pohádkový kvíz.

Na návštěvu Červeného kříže se vydaly v pondělí 9.5. děti z Berušek. Vyzkoušely si různou obvazovou techniku. Cestou zpátky do družiny se ještě zastavily na zmrzlinu.

Zahrát kuželky si do muzejní zahrady zašly 11.5. Žabky a 23.5. Berušky.

11.5. sportovali i Motýlci, a to při bowlingu na zimním stadionu.

Ve čtvrtek 19.5. se vydaly Žabky na lezeckou pyramidu u Mraveniště.

V ten samý den přijaly Ještěrky pozvání do kina Mže na přehlídku malých debrujárů – šikovných a zručných dětí ze Stříbra. Zhlédly zde různé pokusy a některé si mohly i vyzkoušet.

V květnu probíhala v Žabkách sbírka pro tachovský psí útulek, kterou děti v pátek 27.5. pejskům odvezly. Děkujeme všem, kteří do sbírky přispěli :-)

Poslední květnovou akcí byla 30.5. návštěva Berušek na lezecké pyramidě u Mraveniště.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17 Fotografie číslo 18
Fotografie číslo 19 Fotografie číslo 20

DUBEN 2016

Ve středu 6.4. si v rámci celoroční akce Poznávání okolí Tachova vyjely Žabky na výlet do Vítkova. Po prohlídce obce si zahrály na místním dětském hřišti. Tam i zpět jely autobusem.

Na přírodovědnou vycházku vyrazila v dubnu dvě oddělení naší školní družiny. V úterý 5.4. to byly děti z Motýlků a v pondělí 11.4. děti z Berušek.

12.4. se vydali Motýlci na sídliště Rapotín. Jejich cílem bylo venkovní sportoviště, kde si děti vyzkoušely cvičební náčiní a zahrály různé hry.

Do tachovského psího útulku vyrazily Berušky v pondělí 18.4. Po prohlídce útulku předaly p. Jägerové krmivo a pamlsky, které pejskům přinesly.

O den později se vydali Motýlci na provazovou pyramidu na Rychtu.

Odpoledne plné pohybu si ve čtvrtek 21.4. v tělocvičně školy užily děti z Berušek.

Poslední dubnovou akcí bylo vystoupení kouzelníka Rena v čítárně naší školy. Do představení se zapojily i děti a všichni si odpoledne moc užili.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17 Fotografie číslo 18
Fotografie číslo 19 Fotografie číslo 20

BŘEZEN 2016

Ve středu 9. března proběhlo v tělocvičně školy sportovní odpoledne, kterého se zúčastnily děti z Berušek a Motýlků.

Na začátku dalšího týdne, a to v pondělí 14.3., se vydaly děti z Berušek na kuželky do muzejní zahrady.

V ten samý den zavítaly Žabky do tachovského Červeného kříže, kde si vyzkoušely masáž srdce a dozvěděly se další důležité informace týkající se záchrany života.

16.3. navštívily děti z Motýlků městskou knihovnu.

O den později se do knihovny vydaly i děti ze Žabek a odevzdaly zde společnou práci na výtvarnou soutěž Veselý zajíček.

V úterý 22.3. opět zavítala do Ještěrek vedoucí městské knihovny p. Erretová. Kromě pohádkového kvízu si tentokrát pro děti připravila i výrobu velikonočního zajíčka.

23.3. se do městské knihovny již podruhé vydaly Žabky. Tentokrát přijaly pozvání na vyhodnocení výtvarné soutěže Veselý zajíček. Děti obdržely diplom a sladkou odměnu za nej…výrobek v kategorii kolektivní práce.

Další sportovní odpoledne Motýlků a Berušek proběhlo 30.3. v tělocvičně školy. Tentokrát si děti poměřily síly ve vybíjené.

Poslední březnovou akcí bylo 31.3. divadelní představení Divadélka KOS. Herci zahráli dětem pohádku Jak skřítek málem zaspal jaro. Pohádkové odpoledne si všichni moc užili.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17 Fotografie číslo 18
Fotografie číslo 19

ŠD - ÚNOR 2016

Hned na začátku měsíce, a to ve středu 3.2., vyrazili Motýlci na společnou vycházku městem. Cestou si v bodech zaznamenávali trasu a ve školní družině potom společnými silami namalovali mapu svého výletu.

Další týden tvořily děti ze Žabek práce na výtvarnou soutěž Podmořský svět očima dětí, která se každoročně koná v rámci festivalu PAF.

Ve čtvrtek 11.2. se vydaly děti z Motýlků na turistický výlet na rozhlednu Vysoká a potom na Světce. Odtud jely zpátky do školy autobusem.

V ten samý den převzaly Ještěrky v kině Mže diplom za 2.místo ve výtvarné soutěži Rozkvetlá zahrada.

15.2. vyrazily Berušky k řece, aby společně nakrmily kachny. Cestou zpátky se zastavily v prodejně motocyklů, kde se schovaly před deštěm.

O den později navštívily děti ze Žabek své kamarády ve školní družině v ZŠ Kostelní. Společně si všichni pohráli a popovídali. Na závěr návštěvy pozvaly Žabky na oplátku děti z Kostelní do svojí školní družiny.

Zumbu si v únoru v tělocvičně pod vedením Věrky Hotové zacvičily 9.2. Berušky a 16.2. Ještěrky.

Sportovní odpoledne s plněním různých pohybových a vědomostních úkolů si užili ve čtvrtek 18.2. Motýlci.

V ten samý den zavítala do Ještěrek vedoucí městské knihovny p.Erretová. Pro děti si připravila další pohádkový kvíz a zároveň odměnila děti za ten minulý.

Poslední únorovou akcí byl společný maškarní karneval v tělocvičně školy. Děkujeme p. učitelce Věrce Hotové, která nám pomohla s jeho organizací. Děti i vychovatelky si odpoledne moc užily.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17 Fotografie číslo 18
Fotografie číslo 19 Fotografie číslo 20 Fotografie číslo 21

ŠD - LEDEN 2016

Sněhovou nadílku na začátku měsíce využily děti naší školní družiny k bobování, jízdě na kluzácích a stavění sněhuláků. Doufáme, že si letos ještě nějaký sníh užijeme.

Na zimní vycházku na Světce se vydaly 7.1. děti z Motýlků. Zaměřily se na fotografování zimní přírody.

11.1. si zašly děti z Berušek do dětského oddělení městské knihovny.

V tělocvičně naší školy si Ještěrky zatančily zumbu v úterý 12.1. pod vedením Věry Hotové.

V pátek 15.1. vyrazily Žabky do dětského centra KAT. Prohlédly si prostory centra a zahrály různé hry.

Do oddělení Ještěrek zavítala 19.1. vedoucí městské knihovny p. Erretová. Pro děti si opět připravila pohádkový kvíz.

Berušky se vydaly v pondělí 25.1. do muzea, kde si popovídaly s panem Řepou o ptactvu vyskytujícím se na Tachovsku.

26.1. navštívily děti z Ještěrek své malé kamarády v MŠ Pošumavská.

V ten samý den proběhlo v Motýlcích odpoledne plné pokusů a experimentů. Děti si například zkusily propichování balónků špejlí, aniž by praskly, nebo hraní na sklenice naplněné vodou.

Ve středu 27.1 se v rámci celoroční akce Poznávání okolí Tachova vydaly Žabky na výlet do Pernolce, kde si mimo jiné prohlédly starobylou tvrz. Tam jely vlakem, zpátky autobusem.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17 Fotografie číslo 18
Fotografie číslo 19 Fotografie číslo 20 Fotografie číslo 21

Prosinec 2015

Do městské knihovny na výstavu andělů se 3.12. zašly podívat děti z Motýlků a 10.12. děti ze Žabek. Prohlédly si nejenom soutěžní výtvarné práce, ale také knihy, které je zajímaly.

O den později si v kostýmech čertíků a jednoho andílka zařádily děti ze Žabek. Při čertím odpoledni si zasoutěžily, zahrály různé hry i zatančily.

V úterý 8.12. předaly děti p. Jägerové vánoční sbírku pro tachovský psí útulek, kterou již několik let naše školní družina pořádá. Do sbírky se tentokrát zapojily pouze děti z Ještěrek a ze Žabek, z Motýlků jen jeden žák a z Berušek tentokrát nikdo. Škoda. Ale i tak se vybrala spousta krmiva a pamlsků pro pejsky, protože některé děti přinesly i několik balení granulí, piškotů atd. Tímto všem, kteří do sbírky přispěli, děkujeme :)

14.12. si Berušky a Motýlci zazpívali ve školní družině za doprovodu kytary známé vánoční koledy.

O den později zavoněla v Žabkách vanilka a kokos, protože zde děti vyráběly nepečené vánoční cukroví.

Ve středu 16.12. se Žabky vydaly na vánoční jarmark na ZŠ Kostelní. Někteří si jen prohlíželi a hledali inspiraci na vyrábění, jiní si i nějaké drobnosti koupili.

17.12. proběhly hned tři akce. Motýlci se vydali na vánoční bowling na zimní stadion, kde si děti nejen zahrály, ale také měly možnost si zakoupit malé občerstvení.

Do Ještěrek ten samý den zavítala p. Erretová z městské knihovny. Pro děti si připravila vánoční kvízy a předčítání. A dětem přinesla i několik zajímavých knih.

V té době v Beruškách probíhalo předvánoční posezení s prskavkami, zapálenými svíčkami, ochutnáváním cukroví a poslechem koled.

Předvánoční posezení proběhlo o den později i u Motýlků, Ještěrek a Žabek. Všechny děti si také pohrály s novými hračkami, které jim „Ježíšek“ do družiny nadělil :)

PŘEJEME VŠEM POHODOVÝ A ÚSPĚŠNÝ ROK 2016!
Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17 Fotografie číslo 18
Fotografie číslo 19 Fotografie číslo 20 Fotografie číslo 21


Listopad 2015

Na začátku měsíce, a to ve středu 4.11., proběhly hned dvě akce. Berušky si zašly k řece Mži a pouštěly zde papírové lodičky, které společně vyrobily ve školní družině.

Motýlci se ten samý den vydali na přírodovědnou vycházku směrem k Minerálce. Cestou se dozvěděli spoustu zajímavých informací a navíc si prohlédli i zvířata patřící cirkusu, který do Tachova v té době zavítal.

Na další vycházku, tentokrát s bezpečnostně-dopravní tematikou spojenou s kvízem, si vyšli opět děti z oddělení Motýlků, a to ve středu 11.11..

V pátek 13.11. zavítalo do naší školní družiny Divadlo Z bedny s panem Pohodou a Soničkou. Tentokrát zahráli dětem pohádku O zlobivém ježkovi Edovi. Do představení se nadšeně zapojily i děti.

16.11. se děti z Berušek a Motýlků utkaly na školním hřišti ve vybíjené. Zvítězili Motýlci, ale to nebylo důležité. Hlavní bylo, že si všichni zasportovali. A sladká odměna nakonec byla také pro všechny.

Celý měsíc připravovaly Ještěrky novou výzdobu školní jídelny, kterou 18.11. předaly vedoucí kuchyně.

Ve čtvrtek 19.11. zavítala do oddělení Ještěrek vedoucí městské knihovny p. Erretová. Pro děti si opět připravila pohádkové kvízy. A navíc dětem předčítala z nové vánoční knihy Kouzelné vánoční sny.

25.11. zavítaly Žabky do tachovského muzea, kde pro ně byl připraven tematický program „Jak pradědeček ke kalhotám přišel“. Děti se zde dozvěděly, jak složitá dříve byla výroba látek a šití oděvů.

Ještěrky ten samý den přijaly pozvání na tachovský zámek, kde proběhlo vyhodnocení soutěže „Šestkrát Tachov“, do které se děti zapojily. Součástí vyhodnocení byla i prohlídka zámku. Provázel je sám kníže Windischgrätz :).

Poslední listopadovou akcí byl 30.11. bowling Berušek na zimním stadionu. Všem se hra moc líbila a určitě zde nebyli naposled.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17 Fotografie číslo 18
Fotografie číslo 19 Fotografie číslo 20 Fotografie číslo 21
Fotografie číslo 22


ŘÍJEN 2015

Máme za sebou druhý měsíc nového školního roku, ve kterém se uskutečnila spousta zajímavých akcí. Hned v prvním týdnu proběhly čtyři.

5.10. se vydaly Ještěrky na procházku městem, při které plnily úkoly do soutěže městské knihovny týkající se historie Tachova. Děti měly za úkol doplňovat historické objekty do mapy.

O dva dny později si děti z Ještěrek zahrály bowling na zimním stadionu. A jako vždy nechybělo ani tentokrát malé občerstvení.

Ve čtvrtek 8.10. si zašly Berušky do muzejní zahrady a společně si zde zahrály ruské kuželky.

O den později navštívily Žabky městskou galerii. Prohlédly si zde výstavu dětských ilustrací p. Vostrého.

Ve středu 14.10. si zašly děti z Motýlků na tachovský zámek na výstavu železničních modelů.

V ten samý den navštívily Žabky dětské oddělení městské knihovny. Seznámily se s výpůjčním řádem a prohlédly si spoustu krásných knih. Také do knihovny přinesly některé ze svých výrobků.

21.10. si protáhly tělo děti z Ještěrek při relaxační józe pod vedením E. Šmejkalové.

Ve čtvrtek 22.10. Berušky a Motýlci společně pouštěli draky pod MŠ Stadtrodská. Někdo si draka sám vyrobil, někdo použil koupený.

26.10. se vydaly Žabky na lezeckou stěnu a pyramidu u Mraveniště.

Poslední říjnovou akcí byla 27.10. zumba v naší tělocvičně pod vedením V. Hotové, na které si zacvičily děti z Ještěrek.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17 Fotografie číslo 18
Fotografie číslo 19

ZÁŘÍ 2015

I v letošním roce je naplněna kapacita naší školní družiny na 100%. Máme čtyři oddělení, v každém je zapsáno 30 dětí.

  • 1. oddělení Berušky – děti z prvních a druhých tříd, vychovatelka Bohumila Matoušková
  • 2. oddělení Ještěrky – děti z třetích tříd, vychovatelka Dagmar Hrabovská
  • 3. oddělení Žabky – děti z prvních tříd, vychovatelka Dana Hnátová
  • 4. oddělení Motýlci – děti z druhých tříd, vychovatelka Iva Mikulová

V září proběhlo v družině několik akcí. V úterý 15.9. navštívila oddělení Ještěrek vedoucí městské knihovny p.Erretová. Pro děti si připravila pohádkové kvízy a předčítání z dětských knih.

Ve čtvrtek 17.9. se uskutečnily hned dvě akce. Berušky vyrazily na lezeckou stěnu a pyramidu u Mraveniště.

Žabky se ten samý den vydaly do tachovského muzea, kde si prohlédly výstavu Fenomén Merkur. Děti měly možnost si s Merkurem i pohrát a něco vyrobit.

Poslední zářijový den navštívily děti z Ještěrek městskou knihovnu a předaly zde svoje obrázky a výrobky.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16

ČERVEN 2015

Oslava Dne dětí proběhla tentokrát na školním hřišti. 1.června přijel za dětmi pan Pohoda z Divadla Z bedny. Tentokrát bez Soničky, která s ním kvůli nemoci nemohla přijet. Ale i tak se představení moc povedlo. Divadlo si s panem Pohodou zahrálo i několik dětí. Po představení ještě následovaly soutěže se sladkými odměnami.

Ve čtvrtek 4.6. se na turistickou vycházku vydaly děti z Motýlků. Cestou plnily různé úkoly a nakonec se zastavily na lezecké pyramidě u Rychty.

V ten samý den se Žabky zúčastnily Kuličkiády, kterou pořádala školní družina ze ZŠ Kostelní.

Ve středu 10.6. proběhlo hned několik akcí. Děti z Motýlků a Berušek si opékaly buřty na Střelnici, Ještěrky se vydaly na poslední letošní zmrzlinu a Žabky navštívily městskou knihovnu, kam odnesly některé své výrobky.

15.6. se vydaly Berušky na lezeckou pyramidu u Mraveniště.

Další akcí Berušek byla 17.6. návštěva tachovské záchranné služby. Děti se zde seznámily se zásadami první pomoci.

Na další výlet v rámci „Poznávání okolí Tachova“ si ve středu 17.6. vyjely do Lomu děti ze Žabek. Tam i zpět jely vlakem. Po procházce Lomem si zahrály na místním dětském hřišti. A protože bylo hezké počasí, nechyběl na závěr výletu ani nanuk.

Do Ještěrek zavítala v úterý 23.6. p. Jägerová z tachovského psího útulku, aby si převzala hračky a pamlsky pro adoptovaného pejska Yettyho.

Poslední červnovou akcí Ještěrek byla 24.6. návštěva městské knihovny, kde dostala Terezka Horáčková drobnou odměnu za soutěžní kvíz.

O den později si na poslední letošní zmrzlinu zašly děti ze Žabek a Motýlci a Berušky si na školním hřišti zatančily při kloboukové diskotéce.

PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ PRÁZDNINY!

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17 Fotografie číslo 18
Fotografie číslo 19 Fotografie číslo 20 Fotografie číslo 21
Fotografie číslo 22 Fotografie číslo 23 Fotografie číslo 24
Fotografie číslo 25 Fotografie číslo 26 Fotografie číslo 27
Fotografie číslo 28 Fotografie číslo 29 Fotografie číslo 30
Fotografie číslo 31

Květen 2015

V tomto měsíci si v tělocvičně zacvičily zumbu 5.5. Ještěrky a 12.5. Berušky.

Také na bowling na zimní stadión se vydala dvě oddělení naší školní družiny. Nejdříve 6.5. Motýlci a po nich 18.5. Berušky.

7.5. zavítala do Ještěrek vedoucí psího útulku p.Jägerová a přivedla s sebou i pejska Jettyho, kterého děti z Ještěrek adoptovaly. P.Jägerová promítla fotografie a videa ze života Jettyho a převzala sbírku, kterou mezi sebou děti z Ještěrek uspořádaly.

V pondělí 11.5. vyrazily Žabky do dětského oddělení městské knihovny a o den později pak na lezeckou pyramidu u Mraveniště.

14.5. se Motýlci vydali na turistickou vycházku na Světce. Cestou plnily různé úkoly.

Zahrát kuželky si do muzejní zahrady zašly 18.5. děti ze Žabek.

V rámci celoroční akce „Poznávání okolí Tachova“ vyjely Žabky 25.5. na výlet do Vítkova. Tam i zpět jely autobusem.

V ten samý den vyrazily Berušky na exkurzi do tachovské vodárny.

Poslední květnovou akcí byla 26.5. návštěva p.Erretové z městské knihovny v oddělení Ještěrek. Pro děti si připravila pohádkové kvízy a hádanky a předala jim i malou odměnu za celoroční spolupráci.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17 Fotografie číslo 18
Fotografie číslo 19 Fotografie číslo 20 Fotografie číslo 21
Fotografie číslo 22 Fotografie číslo 23

DUBEN 2015

V prvním týdnu po Velikonocích vyrazily ve čtvrtek 9.4. Ještěrky do městské knihovny.

V ten samý den se šly děti z Motýlků podívat do tachovského zámku na výstavu hraček.

Do KATu na výstavu soutěžních výtvarných prací na téma podmořský svět se v úterý 14.4. zašly podívat děti ze Žabek. Po zhlédnutí výstavy si děti mohly v KATu i pohrát.

O den později navštívily Berušky počítačovou učebnu naší školy, kde se seznámily s programem Kreslení pro děti.

Ve čtvrtek 16.4. proběhl na našem školním hřišti zápas ve vybíjené mezi Motýlky a Beruškami. Po urputném boji nakonec vyhrály děti z Motýlků.

21.4. zavítalo do naší školní družiny Divadlo divů. Děti tak měly možnost vidět klauna na jednokolce, žonglování, kouzlení, cvičené pejsky atd. Všem se vystoupení moc líbilo.

Poslední dubnovou akcí byla návštěva Žabek v tachovském psím útulku. Jako každý rok, ani tentokrát nešly s prázdnou. Do útulku přinesly pejskům krmivo a různé pamlsky. Za odměnu se pak děti cestou z útulku zastavily na zmrzlině.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17 Fotografie číslo 18
Fotografie číslo 19 Fotografie číslo 20 Fotografie číslo 21
Fotografie číslo 22 Fotografie číslo 23

BŘEZEN 2015

V úterý 3.3. zavítalo do naší školní družiny Divadlo Z bedny s panem Pohodou a Soničkou. Pohádkové odpoledne si děti moc užily.
Do městské knihovny se 10.3. vydaly Žabky a 11.3. Berušky.

Následující den si zahrály florbal děti z Ještěrek. Nastoupily proti týmu z florbalového kroužku.

V pondělí 16.3. si děti z Berušek a Motýlků měly možnost popovídat s myslivcem. Při besedě si prohlédly i několik mysliveckých trofejí.

Zumbu pod vedením V. Hotové si v úterý 17.3. v tělocvičně školy zacvičily děti z Ještěrek.

Žabky si o den později vyzkoušely kreslení na počítači v počítačové učebně naší školy.

Do oddělení Ještěrek zavítala 19.3. vedoucí městské knihovny p. Erretová. Pro děti si připravila různé kvízy týkající se známých pohádek.

V rámci akce „Poznávání okolí Tachova“ si děti ze Žabek vyrazily na výlet do Ctiboře. Tam i zpět jely autobusem.

Poslední březnovou akcí byla Stopovaná, kterou si pro děti z Berušek připravili Motýlci.

Celý březen vyráběly děti ze všech oddělení na Jarní jarmark, který naše škola pořádala v pátek 27.března.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17 Fotografie číslo 18
Fotografie číslo 19 Fotografie číslo 20 Fotografie číslo 21
Fotografie číslo 22 Fotografie číslo 23

Školní družina - únor 2015

Ve středu 4. 2. si děti z Ještěrek protáhly tělo pod vedením Evy Šmejkalové při relaxační józe.

O dva dna později, a to v pátek 6.2., se vydaly děti z Berušek a Motýlků do tachovské Základní umělecké školy. Zhlédly zde loutkovou pohádku a potom si o loutkách i popovídaly s paní Sokolovou.

Na tradiční bowling na zimní stadión vyrazily 9.2. děti z Ještěrek. Tam jely MHD, zpátky šly pěšky.

12.2. přijaly Ještěrky pozvání na křest maskota dětského oddělení městské knihovny. Vodníka Knihovníka děti společně s paní vychovatelkou navrhly a vytvořily. Nyní se křtila jeho plyšová verze.

Do výtvarné soutěže „Podmořský svět očima dětí“ (PAF), se zapojily děti ze Žabek. Tentokrát vyráběly ze slaného těsta.

V maškarních kostýmech vyrazily ve čtvrtek 19.2. Ještěrky za svými malými kamarády do MŠ Pošumavská.

Kostýmy využily také děti a vychovatelky ze všech oddělení naší družiny při poslední únorové akci, kterou byl 20.2. společný maškarní karneval v tělocvičně školy. Děti si nejen zatančily, ale také zasoutěžily. Na všechny čekaly i sladké odměny. Karnevalové odpoledne si všichni moc a moc užili.

Plánované únorové divadelní představení Divadla Z bedny se pro nemoc pana Pohody přesouvá na úterý 3.března.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17 Fotografie číslo 18
Fotografie číslo 19 Fotografie číslo 20

Školní družina - Leden 2015

Začátkem ledna udělala všem radost sněhová nadílka. Na sněhu se děti vyřádily – bobovaly, jezdily na kluzácích, stavěly sněhuláky, koulovaly se atd. Bohužel sníh dlouho nevydržel. Doufáme, že letos ještě nějaký napadne.

Ve středu 14.1. vyrazili Motýlci na zimní stadión, aby si zde společně zahráli bowling. O pár dní později, a to 19.1., si bowling šly zahrát i Berušky.

14.1. navštívily děti ze Žabek počítačovou učebnu naší školy. Seznámily se zde s programem „Kreslení pro děti“, který si hned také vyzkoušely.

Na zumbu pod vedením V. Hotové si do tělocvičny zašly děti z Ještěrek v úterý 20.ledna.

Ve čtvrtek 22.1. vyrazily Žabky na exkurzi do Červeného kříže. Seznámily se zde se zásadami první pomoci a měly možnost si na figuríně vyzkoušet masáž srdce.

To samé odpoledne navštívily Ještěrky MŠ Pošumavská. Se svými malými kamarády si zacvičily zumbu.

Poslední akcí tohoto měsíce byla 27.1. návštěva Žabek v tachovském muzeu, kde byl pro děti připraven tematický program „Poznávejme zvířátka s panem Ladou“.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17 Fotografie číslo 18
Fotografie číslo 19

PROSINEC 2014

V prosinci zavládla ve všech odděleních naší školní družiny vánoční atmosféra.

Hned první prosincový den vyráběly děti z Berušek betlém a adventní věnce. Svíčky na jednom z nich si děti pod dohledem paní vychovatelky postupně zapalovaly.

Ve čtvrtek 4.12. si ve své družině zdobily vánoční stromek Ještěrky. Na pomoc si pozvaly žákyně 6.třídy naší školy Báru a Kačku.

Páteční odpoledne 5.12. bylo plné čertů a luciferů, sem tam se objevil i anděl. Ve všech odděleních vypuklo čertí rejdění a dovádění. Děti si v maskách zasoutěžily i zatančily, došlo i na sladké odměny.

9.12. se vydaly Žabky do městské knihovny na výstavu sněhuláků z výtvarné soutěže „Sněhulák bílý pán“, do které se i zapojily a získaly čestné uznání.

V pondělí 15.12. si děti všech čtyř oddělení společně zazpívaly vánoční koledy za doprovodu kytary a flétny.

O den později provoněly oddělení Berušek vánoční perníčky, které děti společně zdobily.

V ten samý den se vydaly Žabky na vánoční jarmark do ZŠ Kostelní. Některé děti nakoupily pár drobností, ostatní mohly načerpat inspiraci na další vyrábění.

Ve čtvrtek tvořily děti ze Žabek nepečené vánoční cukroví – kokosové kuličky plněné sušenou papájou.

Na konci týdne proběhla ve všech odděleních předvánoční posezení, spojená s poslechem koled, ochutnáváním cukroví a povídáním o vánočních zvycích a tradicích.

A jako v posledních letech každý rok, uspořádala naše školní družina vánoční sbírku pro tachovský psí útulek, kterou jsme v pátek 19.12. předali p. Jägerové.

Přejeme všem krásný a pohodový rok 2015.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17 Fotografie číslo 18
Fotografie číslo 19 Fotografie číslo 20 Fotografie číslo 21

Listopad 2014

Městskou knihovnu navštívila v listopadu tři oddělení naší školní družiny – Motýlci, Ještěrky a Žabky. Děti z Ještěrek a Žabek tam zároveň odnesly své práce na výtvarnou soutěž „O nejhezčího sněhuláka“. Obě oddělení získala čestné uznání a sladkou odměnu. Ještěrky za nejvtipnější a Žabky za nejmodřejší sněhuláky.

Další hodinu jógy si pro děti z Ještěrek na 6.11. připravila p. uč. Eva Šmejkalová.

O den později se do muzea vydaly Berušky. Pracovnice muzea provedla děti stálými expozicemi a poskytla jim odborný výklad.

Na turnaj školních družin v bowlingu, který pořádala ŠD Hornická, vyrazily 10.11. na zimní stadión děti ze Žabek. Někomu šlo koulení lépe, někomu hůře, ale i přes to jsme získali diplom a sladkou odměnu za 3.místo.

Na jednu z dalších návštěv zavítaly do MŠ Pošumavská v úterý 11.11. děti z Ještěrek, aby si zde se svými malými kamarády připomněly tradici sv. Martina.

Ve čtvrtek 13.11. navštívila Ještěrky v jejich oddělení vedoucí městské knihovny p. Erretová. Pro děti si připravila četbu pohádky a besedu o různých literárních žánrech.

Na pondělí 24.11. se těšily všechny děti, protože k nám do družiny opět zavítalo Divadlo Z bedny s panem Pohodou a Soničkou. Představení se všem moc líbilo, některé děti si v pohádce i zahrály.

Poslední listopadovou akcí byl bowling Motýlků na zimním stadiónu ve středu 26.11.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17 Fotografie číslo 18
Fotografie číslo 19 Fotografie číslo 20 Fotografie číslo 21


ŘÍJEN 2014

V úterý 7.října se vydaly děti ze Žabek již podruhé do muzejní zahrady.

Tentokrát si zde zahrály kuželky. O dva dny déle vyrazili Motýlci na nově otevřenou rozhlednu na Vysoké.

Tam se kousek svezli MHD, zpátky šli pěšky. Počasí jim přálo a děti si mohli prohlédnout blízké i daleké okolí Tachova.

V pondělí 13.10. si Berušky zpříjemnily vycházku sladkou zmrzlinou a pobytem na dětském hřišti.

O den později navštívily Žabky městskou knihovnu a Ještěrky si zacvičily zumbu pod vedením Věry Hotové.

Do městské knihovny se vydaly 16.10. děti z Ještěrek. Konalo se zde vyhlášení soutěže o nejhezčího maskota knihovny. Ještěrky vyhrály 1.místo.

Ve středu 22.10. zavítalo do naší školní družiny Divadélko KOS. Dětem zahráli pohádku Zamilovaný vodník. Všem se představení moc líbilo a těšíme se na další návštěvu tohoto divadélka.

Poslední říjnové odpoledne si užily Žabky při Halloweenské párty v maskách. Děti si zasoutěžily, zatancovaly a plnily různé úkoly s halloweenskou tématikou.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17 Fotografie číslo 18
Fotografie číslo 19 Fotografie číslo 20 Fotografie číslo 21


ZÁŘÍ 2014

V letošním roce máme v naší školní družině opět otevřena čtyři oddělení – Berušky (Bohumila Matoušková), Ještěrky (Dagmar Hrabovská), Žabky (Dana Hnátová) a Motýlky (Iva Mikulová). A i tento rok chystáme pro děti spoustu akcí.

Do soutěže o maskota dětského oddělení městské knihovny se zapojily děti z Ještěrek.

Vodníčka Knihovníčka odnesly do knihovny ve čtvrtek 11.9.

V úterý 19.9. si zašly Žabky do muzejní zahrady. Prohlédly si zde dobové fotografie a zahrály různé hry, ke kterým využily i dětské průlezky.

Pokud to počasí dovolí, chtěli bychom si do zahrady zajít ještě v říjnu a zahrát si kuželky, které jsou zde k dispozici.

Berušky se 23.9. vydaly na Minerálku, aby si na Mži pustily papírové lodičky a parníky, které si ve školní družině vyrobily.

Do oddělení Ještěrek zavítala ve čtvrtek 25.9. vedoucí městské knihovny p. Erretová. Pro děti si připravila pohádkové kvízy.

Poslední zářijový den proběhly hned dvě akce. Žabky se vydaly na Lezeckou pyramidu u Mraveniště a děti z Ještěrek si protáhly těla při relaxační józe pod vedením Evy Šmejkalové.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17


ČERVEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

V pondělí 2.6. se děti z Berušek vydaly na výlet do Plané. Tam i zpět jely autobusem. Po prohlídce města si zašly na zmrzlinový pohár a před návratem do Tachova ještě stihly nakrmit labutě.

Na exkurzi do psího útulku vyrazili 4.6. Motýlci. A tradičně nešli s prázdnou, ale svým čtyřnohým kamarádům přinesli spoustu pamlsků.

V ten samý den si děti ze Žabek zasoutěžily na Kuličkiádě, na kterou je pozvala školní družina ZŠ Kostelní. Dětem se cvrnkání moc líbilo a určitě se příště zúčastní znovu.

O den později se Ještěrky vydaly do městské knihovny, kam odnesly spoustu svých výtvarných prací.

Bowling na zimním stadiónu si zahrály 16.6. Ještěrky a 18.6. děti z Motýlků.

Žabky si 18.6. zasportovaly na hřišti a lezecké pyramidě u Mraveniště.

V pátek 20.6. se na výlet do Halže autobusem vydaly děti ze Žabek. Prohlédly si Vesnické muzeum a před návratem do Tachova si pochutnaly na nanuku.

Svou sbírku hraček a pamlsků pro adoptovaného pejska Jettiho předaly 23.6. p. Jägerové děti z Ještěrek.

V úterý 24.6. zavítala do Ještěrek vedoucí městské knihovny p. Eretová se svojí kolegyní. Pro děti si připravily krátký literární kvíz. A jako poděkování za spoustu výtvarných prací, které celý rok děti do knihovny nosily, rozdaly dětem sladkosti.

V červnu také proběhly dvě poslední lekce kroužku Vaření.

A všechna čtyři oddělení ještě v samém závěru školního roku vyrazila do města na zmrzlinu.

PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ PRÁZDNINY PLNÉ SLUNÍČKA A ÚŽASNÝCH ZÁŽITKŮ!!!!!

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17 Fotografie číslo 18
Fotografie číslo 19 Fotografie číslo 20 Fotografie číslo 21
Fotografie číslo 22 Fotografie číslo 23 Fotografie číslo 24

KVĚTEN 2014 VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

V úterý 6.5. se děti z Ještěrek seznámily se zásadami první pomoci. Jejich družinu navštívili členové tachovské záchranné služby.

13.5. si děti z Ještěrek zatančily v tělocvičně školy v rytmu zumby pod vedením Věry Hotové.

Žabky se v ten samý den vydaly do tachovského muzea, kde pro ně byl připraven tematický program „Příroda je plná barev“.

Do městské knihovny se tento měsíc vydala dvě oddělení naší školní družiny, a to 14.5. Motýlci a 23.5. Žabky.

Na odpolední výlet na Minerálku si vyšly ve čtvrtek 15.5. děti z Berušek. Cestou si zahrály různé hry.

19.5. se v Ještěrkách děti protáhly při relaxační józe s Evou Šmejkalovou.

Na exkurzi do psího útulku „U Šmudliny“ vyrazily ve středu 21.5. děti z Berušek. Svým psím kamarádům donesly krmivo a různé dobrůtky.

V rámci oslav MDD proběhlo v čítárně školy divadelní představení Divadla Z bedny. Pan Pohoda se Soničkou zahráli dětem pohádku O rybářovi a rybce, po které ještě následovaly soutěže se sladkými odměnami. Děti si pohádkové odpoledne užily.

Poslední akcí měsíce byla 30.5. návštěva Ještěrek ve školní družině ZŠ Kostelní. Děti z obou družin si zasoutěžily a společně oslavily blížící se MDD.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17 Fotografie číslo 18
Fotografie číslo 19 Fotografie číslo 20

DUBEN 2014 VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Na začátku dubna proběhla v Žabkách beseda s dopravním policistou a mluvčí tachovské policie D. Jirouškovou, která se týkala především bezpečnosti malých cyklistů.

O dva dny později vyráběly děti z Ještěrek velikonoční dekorace pod vedením Lindy Koldové.

Lezeckou pyramidu u Mraveniště postupně navštívily Ještěrky (7.4.), Berušky (23.4.) a Žabky ( 25.4.).

Ve středu 9.4. si Motýlci zastříleli na Rychtě. Měli možnost si vyzkoušet střelbu jak z luku, tak ze vzduchovky.

V ten samý den se do městské knihovny vydaly děti z Berušek.

Na další návštěvu MŠ Pošumavská vyrazily 14.4. děti z oddělení Ještěrek.

Den před velikonočními prázdninami vyráběly Žabky kuřátka z piškotů. Po slepení máslovým krémem si je děti zdobily podle vlastní fantazie různobarevnou cukrovou polevou.

Ve stejný den si děti z Ještěrek zahrály bowling na zimním stadiónu. Tam jely MHD, zpátky šly pěšky.

Již poněkolikáté si 22.4. zatančily Ještěrky zumbu v tělocvičně naší školy pod vedením V. Hotové.

Do muzea na prohlídku stálé expozice se 23.4. vydaly děti z Motýlků.

Na exkurzi do psího útulku tento měsíc zašly 25.4.Ještěrky a 29.4. Žabky. Děti nešly s prázdnou, pejskům přinesly krmivo a různé pamlsky. A zároveň si děti z Ještěrek adoptovaly pejska Jettyho, o kterého se budou společně starat.

Na konci měsíce, a to 28.4., si ještě Ještěrky vyzkoušely lezení na horolezecké stěně v Mraveništi.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17 Fotografie číslo 18
Fotografie číslo 19 Fotografie číslo 20 Fotografie číslo 21

Školní družina - březen 2014

První pracovní den měsíce března vyrazily Ještěrky na maškarní karneval do MŠ Pošumavská, kde si se svými malými kamarády nejen pohrály, ale také zacvičily zumbu.

O dva dny déle, ve středu 5.3., proběhla v oddělení Ještěrek beseda s mluvčí tachovské policie p.Jirouškovou.

Na bowling v tomto měsíci vyrazila hned tři oddělení naší školní družiny. V pátek 7.3. to byli Motýlci, ve středu 12.3. Ještěrky a v pondělí 24.3. Berušky.

Dvě oddělení strávila tvořivé odpoledne s Lindou Koldovou, žákyní 9.třídy naší školy, a to 14.3. Ještěrky a 26.3. Žabky. Děti si vyrobily dekorace s velikonoční tématikou.

V úterý 18.3. do naší školní družiny zavítalo Divadlo Z bedny s panem Pohodou a Soničkou. V čítárně školy dětem zahráli pohádku Perníková chaloupka. Všem se představení moc líbilo.

Hezkého počasí využily děti z Ještěrek a společně vyrazily na zmrzlinu. Také se zapojily do sbírky plyšáků pro psí útulek, kterou vyhlásila 4.A.

Ještěrky si také 25.3. zatančily s V. Hotovou v rytmu zumby a 27.3. si protáhly tělo při relaxační józe pod vedením E. Šmejkalové.

Městskou knihovnu navštívily ve středu 26.3. děti z Motýlků.

O den později vyrazily Žabky na exkurzi ke Sboru dobrovolných hasičů. Seznámily se zde s náročnou prací hasičů i s hasičskou technikou.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17 Fotografie číslo 18
Fotografie číslo 19 Fotografie číslo 20 Fotografie číslo 21
Fotografie číslo 22 Fotografie číslo 23

Školní družina - únor 2014

První únorovou akcí byla 4.2. relaxační jóga v Ještěrkách pod vedením Evy Šmejkalové.

Ten samý den vyrazily Žabky do muzea na zajímavou výstavu Indiánský svět. Tuto výstavu navštívily 6.2. i děti z Berušek a 14.2. z Motýlků.

V pondělí 10.2. zavítal do školní družiny p.Bobál ze záchranné stanice ze Studánky. Vyzvedl si zde sbírku, kterou uspořádaly Ještěrky a ke které se přidaly i některé děti ze Žabek. A nepřišel sám, přivedl dětem ukázat i krásnou jezevčici Dorotku.

12.2. proběhlo v čítárně školy divadelní představení Divadélka KOS. Děti zhlédly pohádku Poslední loupežník. Všem se divadlo moc líbilo.

V úterý 25.2. si udělali v Ještěrkách malé posezení, na které si děti samy vyrobily jednohubky.

O den později vyrazily Ještěrky do městské knihovny, kam odnesly některé své výtvarné práce a 27.2. se vydaly na vycházku k řece, aby zde nakrmily divoké kachny.

Poslední únorový den si zařádily děti ze všech družin na společném maškarním karnevalu v tělocvičně naší školy.

Všechna oddělení se také zapojila do výtvarné soutěže PAFu s názvem Podmořský svět.

Na závěr by chtěly Ještěrky poděkovat manželům Jakubcovým za finanční sponzorský dar ve výši 1000,- Kč, který použily jednak na nákup zákusků a surovin na jednohubky na odpolední posezení a také na nákup cen na maškarní karneval.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17 Fotografie číslo 18
Fotografie číslo 19 Fotografie číslo 20 Fotografie číslo 21

Školní družina - Leden 2014

První týden nového roku začaly děti z Ještěrek ve sportovním duchu. 7.1. si zacvičily na zumbě s Věrou Hotovou a o den později si vyzkoušely relaxační jógu s Evou Šmejkalovou.

8. ledna se vydali Motýlci do městské galerie, kde si prohlédli nejen výtvarná díla, ale i výrobky z vánočního bazaru.

Ve čtvrtek 16.1. zavítaly do Ještěrek děti ze ŠD Kostelní. Oplatily tak Ještěrkám jejich říjnovou návštěvu v jejich školní družině.

Na další bowlingové klání na zimním stadionu vyrazily 20.1. děti z Ještěrek. Tam jely autobusem MHD, zpátky šly pěšky.

V úterý 21.1. navštívily Žabky KAT. Seznámily se zde s možností trávení volného času, zahrály si stolní fotbal a nakreslily hezké obrázky.

22.1. proběhly hned dvě akce. Děti z Berušek se vydaly do městské knihovny a děti z Ještěrek šly navštívit své malé kamarády do MŠ Pošumavská.

O den později si děti z Ještěrek udělaly hezké odpoledne ve svojí družině. Pustily do výroby obložených chlebíčků, které si potom s chutí snědly.

Sněhu, který po dlouhé době napadl, využily v pondělí 27.1. děti z Berušek. Na školním hřišti si společně postavily prvního letošního sněhuláka. Doufáme, že ještě nějaký sníh napadne a děti si budou moct také zařádit na kluzácích na blízkém kopci.

Do knihovny vyrazily v lednu i Žabky, a to ve středu 29.1. Prohlédly si nejen knihy a časopisy, ale i vystavené výtvarné práce z tachovských škol a školek.

Poslední akcí tohoto měsíce byla 30.1. exkurze dětí z Ještěrek v BHS Tachov.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17 Fotografie číslo 18
Fotografie číslo 19 Fotografie číslo 20 Fotografie číslo 21

Školní družina - prosinec 2013

Hned začátkem měsíce se vydaly Žabky do městské knihovny, aby si zde vyzvedly cenu za kolektivní práci ve výtvarné soutěži „Stromkování“. Zároveň si děti prohlédly i výstavu všech prací, které do soutěže dorazily. Na výstavu se pak 18.12. šly podívat i děti z Berušek a Motýlků.

5.12. si děti ze všech oddělení zařádily v maskách při čertovském odpoledni. Do Ještěrek a Žabek zavítal i Mikuláš s andělem a dvěma čerty.

Na předvánoční zumbu vyrazily 9.12. děti z Ještěrek do MŠ Pošumavská. O den později pak navštívily i kroužek zumby v naší škole.

10.12. si Žabky vyšly na vycházku do vánočně vyzdobeného města. Na náměstí si prohlédly vánoční strom a betlém.

Další den se děti ze Žabek vydaly do Červeného kříže. A nešly s prázdnou. Na charitu odnesly ošacení a obuv z loňského a dokonce předloňského roku, které si v naší školní družině i přes písemnou výzvu nikdo nevyzvedl.

Ve čtvrtek 12.12. Žabky navštívily Vánoční jarmark na ZŠ Kostelní. Prohlédly si spoustu dětských výrobků s vánoční tématikou a zbyla i chvilka času na pár her s kamarády ze školní družiny ZŠ Kostelní.

18.12. vyrazily děti ze Žabek spolu s dětmi z 1.B do lesa na zdobení vánočního stromku pro zvířátka. Na tuto akci je pozvala paní učitelka z 1.B Jindra Pintířová.

Poslední den před Vánocemi proběhla ve všech odděleních naší školní družiny předvánoční posezení. Děti si zazpívaly koledy, ochutnaly cukroví a pohrály si s novými hračkami, které pod stromeček všechna oddělení doslala.

Toto dpoledne navštívila školní družinu i p.Jägerová z tachovského psího útulku „U Šmudliny“. Převzala zde vánoční sbírku, kterou naše družina už několik let pro tento útulek pořádá.

Oddělení Ještěrek děkuje p. Handrejchové za finanční sponzorský dar 2000 Kč na mikulášské balíčky.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17 Fotografie číslo 18
Fotografie číslo 19

LISTOPAD 2013

Tento měsíc navštívili Motýlci, Ještěrky a Žabky městskou knihovnu, aby zde odevzdali své soutěžní práce na výtvarnou soutěž „Stromkování“. Děti ze Žabek získaly v kategorii kolektivních prací krásné 3. místo.

11.11. vyrazily Ještěrky do MŠ Pošumavská. Tématem odpoledne byl Martin na bílém koni.

O den později se vydaly Žabky na vlakové nádraží, odkud se svezly vlakem na dolní zastávku. Zpátky do školní družiny si děti udělaly krásnou procházku přes Minerálku.

Ve středu 13.11. navštívily Berušky muzeum, kde byl pro ně připraven tematický program „Příroda je plná barev“. Do muzea vyrazily 26.11. i Žabky. Tentokrát si pro ně pracovnice muzea připravily program „Jak pradědeček ke kalhotám přišel“.

Na 15.11. si děti z Ještěrek pozvaly do družiny Lindu Koldovou, která si pro ně připravila další tvořivé odpoledne. Tentokrát pod jejím vedením vyráběly čerta z krabice od mléka.

26.11. se ještě vydali Motýlci do MŠ Stadtrodská, kde navštívili oddělení Krtečků. Děti si zde pohrály se svými malými kamarády a ani se jim nechtělo domů.

Jako každý rok vyhlašuje naše školní družina vánoční sbírku pro tachovský psí útulek „U Šmudliny“. Děti mohou nosit granule, těstoviny, piškoty a různé pamlsky pro pejsky. Sbírka bude před Vánoci předána majitelce útulku p. Jägerové.

Na závěr bychom chtěli poděkovat p.Soustružníkové za kompletní starší počítač, který věnovala do oddělení Žabek.

PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ VÁNOCE A ÚŠPĚŠNÝ NOVÝ ROK 2014

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17 Fotografie číslo 18
Fotografie číslo 19

ŘÍJEN 2013

Do školní družiny ZŠ Kostelní se vydaly 8.10. Ještěrky. Seznámily se s novými kamarády i s prostředím, kde odpoledne tráví svůj volný čas. Na oplátku pozvaly Ještěrky děti ze ŠD Kostelní k nim.

V polovině měsíce zavítalo do naší školní družiny Divadlo Z bedny. Pan  Pohoda se Soničkou nejdříve zahráli dětem pohádku „Princezna na hrášku“. Po představení měli pro děti připravené soutěže se sladkými odměnami.

Od října opět začal při školní družině svou činnost kroužek Vaření pod vedením Dany Hnátové. Je zaměřen na studenou kuchyni a probíhá jednou za 14 dní. Vaření děti moc baví a vždy se na něj těší.

Ve čtvrtek 24. října vyrazily děti z Ještěrek do městské knihovny. Seznámily se s výpůjčním řádem a prohlédly si nabídku knih. A také předaly vedoucí knihovny některé svoje výrobky.

O den později se děti převlékly do masek duchů, upírů, strašidel a dalších postav, aby všechny družiny společně oslavily Halloween. V tělocvičně si děti zasoutěžily, zatančily a zahrály různé hry. Samozřejmě nechyběly ani sladké odměny. Halloweenské odpoledne se všem moc líbilo a už se těšíme na další společnou akci.

Poslední říjnový den se ještě Ještěrky vydaly na exkurzi do Červeného kříže, kde se seznámily se základy první pomoci.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17 Fotografie číslo 18
Fotografie číslo 19 Fotografie číslo 20 Fotografie číslo 21
Fotografie číslo 22 Fotografie číslo 23 Fotografie číslo 24

Školní družina - září 2013

Nový školní rok začal pracovně. Abychom uspokojili všechny zájemce o naši školní družinu, otevřeli jsme čtvrté oddělení s názvem Motýlci.

V září proběhlo i několik akcí. Ve středu 18.9. se vydaly Ještěrky na návštěvu do MŠ Stadtrodská, kde si děti nejen pohrály s malými kamarády, ale také pomohly s uklízením lehátek po odpoledním odpočinku.

Prvňáčci ze Žabek využili hezkého počasí a šli si v úterý 24.9. užít odpoledne na dětské hřiště na sídlišti Východ. Na to samé hřiště vyrazily v září i děti z Berušek.

Poslední zářijovou akcí byl 25.9. bowling Ještěrek na tachovském zimním stadionu. Sportovní odpoledne si děti moc užily a už se těší na další bowlingové klání.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16

ČERVEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Poslední měsíc školního roku 2012-2013 jsme zahájili oslavou MDD. Ve středu 5.6. k nám zavítalo Divadlo Z bedny. Protože bylo krásné počasí, divadelní představení a soutěže, které po něm následovaly, proběhlo na školním hřišti.

Dětem i pani vychovatelkám se odpoledne moc líbilo a Divadlo Z bedny určitě nebylo v naší školní družině naposled.

11.6. vyrazily děti z Berušek a ze Žabek na lezeckou pyramidu u Mraveniště.

Hned další den navštívily Berušky městskou galerii, kde si prohlédly ilustrace dětských knih Renáty Fučíkové a ilustrace řeckých bájí a pověstí Lucie Dvořákové.

To samé odpoledne se vydaly Ještěrky do MŠ Slovenská, aby odevzdaly společnou výtvarnou práci, kterou pro své malé kamarády vyrobily.

Ve středu 19.6. připravily Berušky pro děti ze Žabek stopovanou. Na konci čekal na děti poklad se sladkou odměnou. Počasí dětem přálo a všem se odpoledne moc líbilo.

Ani Ještěrky to odpoledne nepřišly zkrátka, protože společně vyrazily na zmrzlinu.

O dva dny později si na zmrzlině pochutnaly i děti ze Žabek.

Poslední červnovou akcí bylo předání sbírky naší školní družiny panu Bobálovi pro záchrannou stanici ve Studánce.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17 Fotografie číslo 18

KVĚTEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

V úterý 7.5. navštívily Berušky a Žabky tachovský psí útulek „U Šmudliny“. Děti přinesly svým psím kamarádům spoustu dobrot.

V oddělení Ještěrek proběhlo 10.5. další vyrábění s Lindou. Tentokrát děti připravily dárky pro maminky ke Dni matek. Dárečky pro maminky samozřejmě vyrobily i děti v Beruškách a Žabkách.

14.5. již podruhé zavítaly Žabky do počítačové učebny. Seznámily se s dalšími programy a možnostmi práce na počítači. Ten samý den vyrazily Ještěrky na exkurzi do tachovského Revisu.

20.5. strávily děti z Ještěrek půlhodinku u klavíru s praktikantkou Veronikou Větrovskou, která zde byla na povinné třítýdenní praxi. O dva dny později se s klavírem seznámily i děti ze Žabek. V tomto oddělení byla tři týdny na praxi studentka 1. ročníku SPgŠ Beroun Monika Nováková.

Ve středu 22.5. vyrazily Ještěrky na poslední bowling v tomto školním roce.

25.5. se vydaly do městské galerie děti ze Žabek. Prohlédly si zde ilustrace dětských knih od Renáty Fučíkové a ilustrace řeckých bájí a pověstí od Lucie Dvořákové.

Na exkurzi k hasičům zavítaly 27.5. Ještěrky. Tam jely autobusem, zpátky šly pěšky.

O den později využily Žabky jeden z mála hezkých květnových dní a vydaly se na lezeckou pyramidu u Mraveniště.

Ke konci měsíce si ještě zatančily děti z Ještěrek zumbu pod vedením p.uč. Věry Hotové

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17 Fotografie číslo 18
Fotografie číslo 19 Fotografie číslo 20

DUBEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

V dubnu proběhlo ve všech odděleních školní družiny mnoho zajímavých akcí.

V úterý 2.4. vyrazily Ještěrky na výstavu dětských prací PAF. Této výtvarné soutěže se zúčastnily i děti naší školní družiny.

O den později si děti z Ještěrek zacvičily pod vedením p. uč. Šmejkalové některé ze cviků relaxační jógy.

V pondělí 8.4. navštívily Ještěrky tachovský psí útulek "U Šmudliny". Nešly s prázdnou, pejskům přinesly spoustu krmiva a pamlsků. Děti z Berušek a Žabek se do útulku chystají začátkem května.

9.4. navštívily Žabky počítačovou učebnu, kde si vyzkoušely kreslení na počítači.

Ten samý den vyrazily děti z Ještěrek na exkurzi do tachovského mlýna.

O den později si děti z Berušek zacvičily pod vedením p. uč. Hotové v rytmu zumby. Na zumbu se vydaly i Ještěrky, a to ve středu24.4.

15.dubna strávily děti z Ještěrek odpoledne v MŠ Pošumavská, kde svým malým kamarádům četli z pohádkových knížek.

V úterý 16.4. zavítalo do naší školní družiny Divadélko KOS s pohádkou "Princezna a kouzelná píšťalka". Na představení jsme pozvali i děti ze ŠD Kostelní. Pohádka se všem moc líbila a určitě u nás nebylo toto divadélko naposled.

Jako každý měsíc vyrazily o den později Ještěrky na bowling na zimní stadión.

Děti z Ještěrek si ve čtvrtek 25.4. zahrály společně s dětmi ze ŠD Kostelní na dětském hřišti.

V pondělí 29.4. vyrazily Žabky do tachovského muzea, kde si pro ně pracovnice připravily komponovaný program o výrobě plátna "Jak pradědeček ke kalhotkám přišel". Zároveň si děti mohly prohlédnout v muzeu stálou expozici. Žabkám se nejvíc líbily žabky, které se probudily ze zimního spánku.

Na samém konci dubna ještě zavítaly Ještěrky do MŠ Slovenská.

Děti z Berušek a Žabek v průběhu měsíce také pilně kreslily a malovaly, protože se zapojily do výtvarné soutěže "Cesta do říše zvířat".

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17 Fotografie číslo 18
Fotografie číslo 19 Fotografie číslo 20 Fotografie číslo 21
Fotografie číslo 22 Fotografie číslo 23

Školní družina - březen 2013

BŘEZEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

V březnu se všechna oddělení zaměřila hlavně na výrobu velikonočních dekorací a jarní výzdobu družin a přilehlých prostor.

V tomto měsíci také postupně navštívily děti tachovskou městskou knihovnu. 12.3. Berušky, 18.3. Žabky a 21.3. Ještěrky, které se mimo prohlídky knihovny zúčastnily i besedy o bezpečném internetu. Ve středu 13.3. vyrazily Ještěrky na zimní stadión, kde si zahrály oblíbený bowling. Tam jely autobusem MHD, zpátky šly pěšky.

O týden později proběhlo v Ještěrkách vyrábění s Lindou, žákyní 8. třídy naší školy. Tentokrát si Linda vzala na pomoc spolužačku Kláru Véghovou. Děti pod jejich vedením vyrobily krásné ovečky, kterými vyzdobily chodbu naší školy.

I v Beruškách měla paní vychovatelka pomocnici, protože zde vykonávala třítýdenní souvislou pedagogickou praxi Markéta Klimšová, studentka 4. ročníku SPgŠ v Karlových Varech.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17 Fotografie číslo 18
Fotografie číslo 19

Školní družina - únor 2013

ÚNOR VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Hned začátkem měsíce proběhly v naší školní družině dvě akce. 5.února se vydaly Žabky na exkurzi ke Sboru dobrovolných hasičů. Prohlédly si nejen auta a techniku, kterou dobrovolní hasiči používají, ale i klubovnu se spoustou cen a pohárů.

Další den si děti z Ještěrek pod vedením paní učitelky Evy Šmejkalové vyzkoušely relaxační jógu. Děti cvičení moc bavilo a určitě si ho ještě někdy zopakují.

Bobování a sněhu si v únoru děti moc neužily, ale zato se vyřádily na maškarních karnevalech. Ještěrky navštívily 20.2. MŠ Pošumavská, kde si v maskách zatančily se svými malými kamarády. O dva dny později proběhl maškarní karneval v Žabkách a 27.2. v Beruškách. Děti si kromě tance i zasoutěžily a zahrály různé hry.

Ještěrky a Žabky se také zapojily do výtvarné soutěže PAF Tachov.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17 Fotografie číslo 18
Fotografie číslo 19

Školní družina - leden 2013

LEDEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Na kroužek zumby, který probíhá v tělocvičně naší školy každé středeční odpoledne, si šly 9.1. zatančit děti z Ještěrek a 30.1. děti ze Žabek.

V pondělí 14.1. se vydaly Ještěrky na návštěvu školní družiny do ZŠ Kostelní.

Děti si společně zahrály různé hry. 23.1. pak navštívily MŠ Pošumavská, kde si pro malé děti připravily pásmo říkanek, pohádek a písniček.

Naše družina se také zapojila do sbírky PET víček pro malého Kubíka, který trpí mozkovou obrnou. Víčka by měla rodině pomoci zaplatit léčbu v rehabilitačním zařízení na Slovenku. 22. 1. jsme předali první várku víček (více než 5 pytlů) a poslední lednový den další pytel. Ve sbírání pokračujeme dál.

V den vysvědčení, 31.1., navštívilo naší školní družinu Divadlo Z bedny. Pan Pohoda a Sonička si pro děti připravili nejen pohádku O třech prasátkách, ale také soutěže se sladkými odměnami.

Od října mají děti z družiny také možnost navštěvovat dva kroužky, a to Tvořivé vyrábění pod vedením J. Packanové a Vaření, které vede D. Hnátová. Jak na vyrábění, tak na vaření se děti moc těší.

Jinak jsme v lednu využili sníh, který k radosti dětí napadl a jak jen to šlo, vyráželi jsme na kopec bobovat. Doufáme, že letos ještě boby a kluzáky využijeme.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17 Fotografie číslo 18
Fotografie číslo 19 Fotografie číslo 20

Školní družina - prosinec 2012

Jako každý rok byl prosinec hlavně obdobím Mikulášů, čertů a Vánoc.

3.12. proběhla u Žabek čertí diskotéka. Děti, převlečené za čertíky, si zatančily, zasoutěžily a zahrály různé hry.

Ve středu 5.12. se vydaly Ještěrky na návštěvu Červeného kříže. Seznámily se tu se změnami v poskytování první pomoci. Zároveň si na figuríně mohly vyzkoušet masáž srdce. V ten samý den proběhlo v Beruškách tvořivé odpoledne s Lindou, žákyní 8. ročníku naší školy. Děti vyráběly čertí kornouty na sladkosti.

10.12. přijaly děti z Ještěrek pozvání do MŠ Pošumavská na společně strávené „červené“ odpoledne plné her a soutěží. Všichni zúčastnění museli mít na sobě něco červeného.

17.12. se vydaly děti z Ještěrek na vánoční bowling na zimním stadionu. Všem se hraní moc líbilo a už se těší na příští návštěvu bowlingového centra.

Ve středu 19.12. využily Žabky hezkého počasí a vyšly si do vánočně vyzdobeného města. Na náměstí si prohlédly vánoční strom a betlém.

Poslední den před vánočními prázdninami zavítala do školní družiny paní Jägerová z tachovského psího útulku, aby převzala sbírku krmení a pamlsků, kterou naše družina tradičně organizuje už několik let. Na pejsky se s dětmi půjdeme podívat na jaře.

Tento den také proběhlo V Beruškách a Žabkách předvánoční posezení spojené s poslechem a zpěvem koled, hrami a mlsáním cukroví.

PŘEJEME VŠEM KRÁSNÝ A ÚSPĚŠNÝ ROK 2013!!!

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16

LISTOPAD VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ VE FOTOGRAFIÍCH

Ještěrky se 12.11. vydaly na návštěvu do MŠ Pošumavská. Společně se všichni podívali na hezkou pohádku.

14.11. si děti z Ještěrek byly zahrát bowling na zimním stadionu.

Do muzea zamířily 19.11. Žabky a o den později i Berušky. Pracovnice muzea si pro děti připravily tematický program „Příroda je plná barev“.

Za čertíky a čertice se 28.11. převlékly děti z Berušek. V zábavném odpoledni „S čerty nejsou žerty“ si děti zasoutěžily, zatančily a zahrály různé hry.

Poslední listopadový den proběhlo v oddělení Žabek tvořivé odpoledne s Lindou, žákyní 8. ročníku naší školy. Linda si pro děti připravila výrobu čertích kornoutů na sladkosti.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17 Fotografie číslo 18

Školní družina - říjen 2012

Začátek měsíce využily Žabky hezkého počasí k návštěvě lezecké pyramidy u Mraveniště. Děti zároveň k hrám mohly využít i fotbalové hřiště.

Do knihovny se vydaly 3.10. Berušky a 23.10. Žabky. Děti tam odnesly některé ze svých výrobků a také se seznámily s nabídkou a výpůjčním řádem knihovny.

V úterý 9.10. navštívilo naší školní družinu Divadélko KOS. Tentokrát přijeli s pohádkou „Jak se Janek neuměl rozhodnout“. Pozvání na divadlo přijala i školní družina ze ZŠ Kostelní. Představení se všem moc líbilo a na jaro už máme domluvenou další návštěvu tohoto divadélka.

O den později si děti z Ještěrek zacvičily zumbu s paní učitelkou Hotovou.

15.10. proběhlo v Ještěrkách zábavné odpoledne s maskami. Děti si zasoutěžily, zahrály různé hry a zatančily.

16.10. přišel do družiny pan Bobál ze Záchranné stanice živočichů ve Studánce. Přinesl dětem ukázat zajíce a popovídat o práci v záchranné stanici. Na závěr besedy předaly děti panu Bobálovi krmení a pamlsky, které jednotlivá oddělení vybrala.

Další den proběhlo v Ještěrkách tvořivé odpoledne s Lindou, což je žákyně 8. třídy naší školy. Linda si pro děti připravila výrobu slona z vlny.

Předposlední den měsíce října se ještě Berušky vydaly na prohlídku vlakového nádraží a také se svezly vlakem na dolní zastávku.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17 Fotografie číslo 18
Fotografie číslo 19 Fotografie číslo 20 Fotografie číslo 21
Fotografie číslo 22 Fotografie číslo 23 Fotografie číslo 24

Školní družina - září 2012

Prázdniny utekly jako voda a v září jsme se opět sešli v naší školní družině.

Všechna tři oddělení se postupně vydala v týdnu od 17. do 20. září na již tradiční exkurzi do DDM Mraveniště. Děti se zde seznámily s nabídkou kroužků na tento školní rok. Zároveň si mohly vyzkoušet i lezeckou pyramidu u Mraveniště.

18.9. navštívily Ještěrky MŠ Pošumavská, kde si pohrály a zavzpomínaly na léta strávená ve školce. V úterý 25.9. zavítalo do naší družiny Divadlo z bedny s panem „Pohodou“. V čítárně školy nejdříve děti zhlédly pohádkové představení, do kterého se některé děti mohly i zapojit. Potom si na chodbě všichni zasoutěžili. Zábavné odpoledne se všem moc líbilo.

V září jsme také vyhlásili sbírku granulí, piškotů a jiných pamlsků pro Záchranou stanici ve Studánce.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15

ČERVEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Poslední měsíc letošního školního roku zahájila všechna oddělení naší školní družiny oslavou Dne dětí. Vzhledem k deštivému počasí děti soutěžily, tančily a hrály různé hry v odděleních a na chodbě ŠD.

V pondělí 4.6. se vydaly Ještěrky na zimní stadion, aby si zde zahrály poslední bowling v tomto školním roce.

O dva dny později si děti ze Žabek v rámci celoroční akce „Poznávání okolí Tachova“ vyjely na výlet do Oldřichova, kde si prohlédly koňské stáje.

V úterý 12.6. navštívily děti z Ještěrek dětské oddělení městské knihovny, kam odnesly své výtvarné práce.

13.6. se vypravily Žabky do tachovského muzea, kde pro ně pracovnice muzea připravily tematický program „Poznávejme zvířátka s panem Ladou“. Zároveň si děti prohlédly výstavu výtvarných prací ke svátku Letnic, na kterou svými výtvarnými pracemi přispěla i naše školní družina.

V ten samý den navštívily Ještěrky MŠ Pošumavská.

V pátek 15.6. byly děti z Berušek na exkurzi u Sboru dobrovolných hasičů, kde se seznámily s vybavením a požární technikou.

18.6. děti ze Žabek vyrazily na lezeckou pyramidu u Mraveniště.

Na výlet na závěr školního roku se 20.6. do Studánky vydaly děti z Ještěrek.

Tímto by chtěly poděkovat p. Heleně Kořínkové a p. Karlu Bobálovi za ochotu a pohoštění, které pro děti připravili.

V příštím roce se Ještěrky těší na spolupráci se záchrannou stanicí ve Studánce, kterou si na výletě s panem Bobálem domluvily.

Na svůj letošní poslední výlet si vyjely i Žabky. Tentokrát do Halže, kde navštívily Vesnické muzeum a prohlédly si Halži.

Všechna tři oddělení se v červnu vydala i do města na zmrzlinu – Ještěrky 14.6., Berušky 22.6. a Žabky 28.6.2012.

PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ A POHODOVÉ PRÁZDNINY!

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17 Fotografie číslo 18
Fotografie číslo 19 Fotografie číslo 20 Fotografie číslo 21

KVĚTEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Začátek měsíce věnovala všechna tři oddělení naší školní družiny vyrábění dárků pro maminky k jejich svátku. Ještěrky tvořily květiny z pedigu pod vedením žákyně 7.třídy naší školy Lindy Koldové. Berušky a Žabky domalovávaly keramické rámečky a motýlky, které si před tím vyrobily v Mraveništi s Alenou Dvořákovou.

Ve středu 16.5.2012 se v tělocvičně naší školy uskutečnilo představení Divadélka KOS z Českých Budějovic. Děti zhlédly pohádku Udatný Matyáš. Na toto představení jsme pozvali i děti ze školní družiny v Hornické a Kostelní ZŠ. Všem se pohádka moc líbila a s herci jsme si domluvili další návštěvu na říjen 2012.

22.5. pozvaly děti z Ještěrek na besedu vedoucí dětského oddělení městské knihovny Lenku Erretovou. Zároveň jí předaly svoje výrobky, které budou v knihovně vystaveny. O den později, 23.5., se Berušky a Žabky vydaly na Minerálku, a to formou „stopované“. Žabky připravily a ukryly úkoly, které děti z Berušek postupně hledaly a plnily. O nalezený poklad se potom všichni spravedlivě rozdělili.

V ten samý den zavítaly Ještěrky za svými kamarády do ŠD Kostelní, kde si před školou děti společně zahrály různé hry.

Ve středu 30.5. navštívily děti z Berušek muzeum. Pracovnice muzea pro ně připravily tematický program „Jak pradědeček ke kalhotkám přišel“. Zároveň si děti prohlédly výstavu prací nazvanou Rok na vsi. Na tuto výstavu přispěla svými pracemi i všechna tři oddělení naší školní družiny.

Poslední květnové odpoledne vyrazily Ještěrky na lezeckou pyramidu u Mraveniště. Kromě pyramidy využily děti k hrám i blízké hřiště.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17 Fotografie číslo 18
Fotografie číslo 19 Fotografie číslo 20 Fotografie číslo 21
Fotografie číslo 22 Fotografie číslo 23 Fotografie číslo 24
Fotografie číslo 25 Fotografie číslo 26 Fotografie číslo 27
Fotografie číslo 28 Fotografie číslo 29 Fotografie číslo 30
Fotografie číslo 31 Fotografie číslo 32 Fotografie číslo 33
Fotografie číslo 34 Fotografie číslo 35 Fotografie číslo 36

DUBEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Na začátku dubna navštívily děti z Ještěrek dvě mateřské školy, a to 2.4. MŠ Pošumavskou a 10.4. MŠ Stadtrodskou. Děti pomáhaly malým dětem se stlaním, oblékáním, svačinou a všichni společně si potom pohráli.

V úterý 17.4. zavítalo do naší družiny Divadlo divů. Děti všech tří oddělení shlédly cirkusové vystoupení, ve kterém nechyběl klaun, žonglování, jízda na jednokolce, tanec s obručemi, práce s lasem i cvičení pejsci. Do programu se coby pomocníci při kouzlení zapojily i děti.

O den později vyjely Žabky na další výlet v rámci celoroční akce „Poznávání okolí Tachova“. Tentokrát zamířily do Světců. Tam jely autobusem, zpátky šly pěšky Knížecí alejí podél řeky Mže. Děti si prohlédly okolí jízdárny, a protože byla otevřená vrata, měly možnost nahlédnout i do hlavního sálu.

V pátek 20.4. vyrazily děti ze Žabek do Mraveniště na keramiku. Pod vedením Aleny Dvořákové vyráběly dárky ke Dni matek.

Na bowling na zimní stadion vyrazily 23.4. už poněkolikáté Ještěrky. Protože se jim hraní moc líbí, mají na červen domluvenou další návštěvu.

Na závěr měsíce, a to ve středu 25.4., se vydala celá školní družina na každoroční pravidelnou exkurzi do tachovského psího útulku. Děti nešly s prázdnou, jako vždy přinesly pejskům spoustu krmiva a pamlsků.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17

Školní družina – březen 2012

Blížící se jaro se projevilo i v naší školní družině. Všechna oddělení i přilehlé prostory byly vyzdobeny výrobky s jarní tématikou.

Do městské knihovny se vydala dvě oddělení ŠD, a to 7.3. Berušky a 28.3. Žabky. Ještěrky mají naplánovanou návštěvu na duben.

Ve středu 21.3. se vydaly Berušky na návštěvu KATu. Děti si zde zahrály různé společenské hry a také stolní fotbal a tenis.

V ten samý den si vyjely Žabky na další výlet v rámci akce „Poznávání okolí Tachova“. Tentokrát vedla jejich cesta vlakem do Lomu u Tachova. Děti si prohlédly vesnici, podívaly se k blízkému rybníku a pohrály si na dětském hřišti. Počasí bylo opravdu jarní a všichni si výlet moc užili.

V pondělí 26.3. vyrazily děti z Ještěrek na bowling na zimní stadion. Bowling se dětem moc líbil a už mají domluvenou další návštěvu na příští měsíc.

O dva dny déle, 28.3., přišly na návštěvu do Ještěrek děti ze školní družiny ze ZŠ Kostelní. Oplatily tak Ještěrkám návštěvu z října 2011. Děti si společně popovídaly, zahrály a zasoutěžily.

V závěru měsíce se 30.3. vydaly Berušky do Mraveniště na hodinu keramiky. Děti vyráběly pod vedením Aleny Dvořákové dárečky pro maminky ke Dni matek.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16

Školní družina - únor 2012

Hned začátkem měsíce děti z oddělení Berušek svými výrobky vyzdobily školní jídelnu.

Ve středu 15.2. si v rámci celoroční akce Poznávání okolí Tachova vyjely děti ze Žabek na výlet do Pernolce. Tam jely vlakem, zpátky autobusem. Prohlédly si okolí tvrze z 15. stol. a koňskou stáj a výběh se šesti koňmi.

20.2. byly děti z Berušek na exkurzi v jedné z tachovských autodílen.

Koncem února proběhly ve všech odděleních maškarní karnevaly. Odpoledne 21.2. si zařádily Žabky. A to doslova, protože všechny děti si na tento karneval vyrobily ve školní družině masky žabek. O den později byl maškarní rej i v Beruškách a Ještěrkách. Tady si některé děti masky vyrobily v družině a některé si je přinesly z domova.

23.2. navštívily Berušky a Žabky tachovský Červený kříž, kde se seznámily se zásadami poskytování první pomoci a měly možnost si vyzkoušet umělé dýchání a masáž srdce.

Děti ze Žabek se zapojily do výtvarné soutěže PAF. Vytvořily kolektivní práci na téma podmořský svět, kterou 29.2. odnesly do Muzea Českého lesa.

V ten samý den vyrazily Berušky do Mraveniště na horolezeckou stěnu, aby si vyzkoušely lezení do výšek.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17 Fotografie číslo 18
Fotografie číslo 19 Fotografie číslo 20 Fotografie číslo 21
Fotografie číslo 22

Školní družina - leden 2012

Také v lednu proběhlo ve školní družině mnoho zajímavých akcí.

V úterý 10.1. navštívily děti z Ještěrek MŠ Pošumavská. 11.1.2012 si v rámci celoroční akce „Poznávání okolí Tachova“ vyjely Žabky na výlet do Vítkova. Kromě jízdy autobusem děti nejvíce ve Vítkově zaujalo krásné dětské hřiště.

V ten samý den se vydaly děti z Berušek na Rychtu, kde si vyzkoušely lukostřelbu. Všem se na Rychtě moc líbilo. V pondělí 16.1. proběhla v Ještěrkách šmoulí popcornová párty. Děti si zasoutěžily, zatančily a zahrály různé hry. Odpočinout si pak mohly hned následující den při relaxační józe pod vedením Evy Šmejkalové.

23.1. vyrazily už podruhé Ještěrky na zimní stadión, aby si zde zahrály oblíbený bowling. Hraní se dětem moc líbilo a určitě zde nebyly naposledy. Dvě akce se uskutečnily i 25.1.2012. Berušky se vydaly na exkurzi ke Sboru dobrovolných hasičů, kde se seznámily s požární technikou a prací dobrovolných hasičů. A Žabky navštívily KAT. Mohly si zde zahrát stolní fotbal, stolní tenis a různé společenské hry.

Všechna oddělení také v průběhu ledna vyráběla dárky pro budoucí prvňáčky.

A radost určitě udělala dětem i výměna nábytku ve dvou odděleních naší školní družiny.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17

Školní družina - prosinec 2011

Poslední měsíc tohoto kalendářního roku žila naše školní družina Mikulášem a blížícími se Vánocemi.

U dětí z Berušek proběhlo 2.12. zábavné odpoledne „S čerty nejsou žerty“. Děti si v kostýmech Mikulášů, čertů a andělů zasoutěžily a zahrály různé hry. Ve stejném duchu proběhlo 5.12. i odpoledne v Žabkách, kdy se děti vyřádily na čertí diskotéce.

14.12. se Ještěrky vydaly na zimní stadion, kde si všichni společně zahráli bowling. Akce se všem dětem moc líbila.

Děti z ještěrek nacvičovaly celý měsíc vánoční pásmo, které předvedly rodičům 20.12. na vánoční besídce ve školní družině. Rodiče si zde zároveň měli možnost s dětmi vyrobit vánoční svícen.

Ve vánočním duchu se nesly i kroužky při školní družině. Na Tvořivém vyrábění dělaly děti vánoční svícny, na kroužku Vaření nepečené cukroví.

Naše školní družina již několik let navštěvuje a pomáhá pejskům z tachovského psího útulku. Před Vánocemi děti přinesly spoustu krmiva a pamlsků, které jsme ve středu 21.12.2011 předali majitelce útulku p. Jágerové . Na návštěvu za našimi psími kamarády se chystáme zase na jaře.

PŘEJEME VŠEM ÚSPĚŠNÝ A POHODOVÝ ROK 2012!

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17

Školní družina - listopad 2011

Všechna tři oddělení naší školní družiny se v listopadu postupně vydala do městské knihovny. Děti tam odnesly své práce do výtvarné soutěže „Znáte pohádky K.J.Erbena?“, kterou dětské oddělení knihovny vyhlásilo. Velkým úspěchem v této soutěži bylo pro děti z Ještěrek 1.místo v kategorii kolektivních prací. Za svou Jabloňovou pannu dostaly kromě diplomu i krásnou knihu.

Gratulujeme!

Muzeum Českého lesa navštívily 2.11. Berušky. V tématickém programu „Příroda je plná barev“ se hravou formou seznámily se zajímavostmi z rostlinné i živočišné říše. V ten samý den vyrazily Žabky na návštěvu Sboru dobrovolných hasičů. Prohlédly si hasičskou výstroj, auta i jejich vybavení a také klubovnu mladých hasičů, kde byly děti zároveň seznámeny s možností přihlášení do tohoto kroužku.

4.11. se vydaly Ještěrky do Červeného kříže. Děti byly informovány o hlavních zásadách při poskytování první pomoci, vyzkoušely si dýchání z úst do úst a masáž srdce. Ve středu 16.11. se v rámci celoroční akce „Poznávání okolí Tachova“ vydaly Žabky na výlet do Malého Rapotína.

Tam jely vlakem, zpátky autobusem. I když počasí dětem moc nepřálo, přesto si výlet užily. Jízdu vlakem si užily také děti z Berušek.

23.11. si prohlédly vlakové nádraží a svezli se na dolní zastávku. Zpátky do družiny šly pěšky.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17 Fotografie číslo 18

Školní družina - říjen 2011

V říjnu proběhlo v naší školní družině několik zajímavých akcí.

Do městské knihovny se 5.10. vypravily Žabky a 12.10. Berušky. Děti si zde mohly prohlédnout a vypůjčit knihy, které je zajímají, zahrát si hry na počítači a seznámit se s pravidly výtvarné soutěže „Znáte pohádky K.J.Erbena?“, kterou knihovna vyhlásila.

V pátek 14.10. se vydaly Ještěrky do Mraveniště na domluvenou hodinu keramiky. Děti zde pod vedením Aleny Dvořákové vyráběly motýly a ježky.

V úterý 18.10. vyrazily do Mraveniště i Žabky a využily zde nedávno vybudovanou lezeckou pyramidu.

O den později proběhly hned dvě akce. Ještěrky šly na návštěvu do MŠ Pošumavská a Žabky do Muzea Českého lesa, kde pro ně pracovnice muzea připravily tématický program „Muzejní vybarvovánky“. Program děti moc bavil a odpoledne si užily.

V pátek 21.10. byly Ještěrky na exkurzi v podniku BHS, kde si prohlédly papírenské stroje a výrobky zdejších učňů.

Na konci měsíce 25.10. se vydaly Ještěrky na návštěvu do školní družiny v ZŠ Kostelní. V družině se jim líbilo a na oplátku pozvaly děti ze ZŠ Kostelní k sobě. A ten samý den proběhla v družině u Berušek hodina zumby. S dětmi si přišla zacvičit její lektorka Klára Bočková.

Od října také začala ve školní družině činnost dvou kroužků, a to Tvořivé vyrábění, které vede Jana Packanová a Vaření pod vedením Dany Hnátové.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17 Fotografie číslo 18

Školní družina - září 2011

V polovině září se vydala všechna tři oddělení naší školní družiny na exkurzi do Mraveniště. Děti si prohlédly prostory domu dětí a vyzkoušely si horolezeckou stěnu. Na hřišti pak měly možnost seznámit se a vyzkoušet nedávno vybudovanou lezeckou pyramidu. Dětem se moc líbila a určitě ji budeme v budoucnu využívat.

V úterý 20.9. 2011 navštívily Ještěrky dětské oddělení městské knihovny. Děti tam odnesly některé ze svých prací, měly možnost prohlédnout nebo vypůjčit si knihy a časopisy a využít počítač. 26.9. 2011 proběhla ve školní družině beseda s mluvčí tachovské policie p. Jirouškovou. Besedy se zúčastnila všechna tři oddělení a týkala se hlavně bezpečnosti dětí.

O den později vyrazily Ještěrky na návštěvu do MŠ Stadtrodská, kde zavzpomínaly na svá předškolní léta.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17

OHLÉDNUTÍ ZA KONCEM UPLYNULÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

Hned na začátku června jsme společně oslavili Mezinárodní den dětí. Berušky a Ještěrky si tento den užily při různých hrách a soutěžích ve školní družině, děti ze Žabek se 2.6. 2011 vydaly na stopovanou. Při její přípravě a realizaci vydatně pomohla i praktikantka Zuzka, která v té době byla ve školní družině na souvislé pedagogické praxi. Všechny děti si svůj velký svátek užily a radost jim určitě udělaly i balíčky, které pro ně vychovatelky jednotlivých oddělení připravily.

Chtěli bychom poděkovat panu Miroslavu Novákovi za sponzorský dar ke Dni dětí ve formě nápojů a cukrovinek.

Na závěr školního roku si ještě Žabky udělaly výlet k hasičům, a to 22.6.2011. Měly možnost si zblízka prohlédnout všechna auta a techniku, šatny a ložnice hasičů, posilovnu, jídelnu a dokonce i kancelář velitele.A protože to ze školy máme daleko, využili jsme k cestě městskou hromadnou dopravu. U hasičů se nám moc líbilo a chtěli bychom poděkovat všem za ochotu a trpělivost, se kterou se nám věnovali.

I v tomto školním roce chystáme pro děti spoustu zajímavých akcí, ať už pravidelných, jako je sběr piškotů pro psí útulek a jeho následná návštěva, nebo různých příležitostných akcí, exkurzí, výletů atd. O všech vás budeme průběžně informovat.

V novém školním roce přejeme všem hodně úspěchů, radosti a hezkých zážitků!
Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15

Ve čtvrtek 5. května se vydala všechna oddělení naší školní družiny na plánovanou návštěvu psího útulku.

Nešli jsme tam s prázdnou, pejskům jsme přinesli piškoty, granule, psí pamlsky a také obvazový materiál. Tímto bychom chtěli poděkovat všem rodičům, kteří se do sbírky pro psí útulek zapojili. V útulku se nám moc líbilo a p. Jägerové, která se o pejsky stará, jsme slíbili, že v příštím školním roce zase určitě přijdeme.

Děti ze zdravotního kroužku byly v úterý 17.5. na exkurzi u tachovské záchranné služby. Prohlédly si vybavení sanitek, vyzkoušely si dýchání z úst do úst a seznámily se s prací záchranářů.

Žabky navštívily ve čtvrtek 19.5. Muzeum Českého lesa. Pracovnice muzea si pro děti připravily tématický program Příroda je plná barev.

Děti se zde zábavnou formou seznámily se zajímavostmi z rostlinné i živočišné říše.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16

Školní družina - duben 2011

Protože je duben měsíc bezpečnosti, pozvali jsme 14.4. do školní družiny mluvčí tachovské policie Dagmar Jersákovou. Děti z Ještěrek a Žabek s ní besedovaly o tom, jak se chovat v silničním provozu, a to ať už jako cyklisti nebo jako chodci. Děti byly také seznámeny s tím, jak se zachovat, osloví-li je nebo dokonce nějak obtěžuje cizí člověk. Vzhledem k blížícím se prázdninám nechybělo ani poučení o bezpečnosti při prázdninových aktivitách.

27.4. navštívily děti z Berušek dětské oddělení městské knihovny, kde se seznámily s půjčovním řádem, mohly si prohlédnout nabízené tituly nebo využít volně přístupný internet.

Všechna oddělení naší družiny hojně využívala hezké dubnové počasí k různým sportovním hrám na víceúčelovém školním hřišti.

Na 5.5. plánujeme návštěvu psího útulku. Pokud chcete, můžete přispět krmivem pro psy (piškoty, granule atd.)

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12

Školní družina - březen 2011

Přestože v březnu byly jarní prázdniny, i tak jsme toho ve školní družině hodně stihli. Kromě různých výrobků s jarní tématikou, her v družině, tělocvičně i na hřišti, byly v úterý 22.3. děti ze zdravotního kroužku na návštěvě v MŠ Stadtrodská. O týden později, 29.3., se tam na den otevřených dveří vydaly i děti z Berušek. Nejen že si prohlédly prostory školky, ale měly možnost si i pohrát.

V ten samý den navštívily Žabky dětské oddělení městské knihovny, kde se seznámily s půjčovním řádem, prohlédly si nabízené knihy a časopisy a také si mohly chvíli zahrát na počítači.

Do MŠ ani do knihovny nepřišly děti s prázdnou, ale přinesly některé ze svých výrobků. Hned další den, ve středu 30.3., zavítal odpoledne do naší družiny cirkus. Na programu byla jízda na jednokolce, žonglování, kouzlení a drezúra malých pejsků. Cirkus sklidil velký úspěch a děti odměnily všechny účinkující zaslouženým potleskem.

Také bychom chtěli moc poděkovat paní Aleně Habartové za sponzorský dar. Do školní družiny zakoupila dvoje boby a 16 kluzáků.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17 Fotografie číslo 18

Školní družina - únor 2011

Ve středu 16.2. se vydaly Žabky na návštěvu KATu. Děti si zde nejen pohrály, ale také se seznámily s nabídkou aktivit na blížící se jarní prázdniny.

Protože únor je dobou karnevalů a maškarních rejů, i činnosti v naší družině byly zaměřeny na toto téma. Vyvrcholením bylo karnevalové odpoledne. Děti ze Žabek si na něj masky samy vyrobily, Berušky a Ještěrky si přinesly kostýmy z domova.

Děti si zatančily, zasoutěžily a zahrály různé hry. Všem se karnevalové dovádění moc líbilo.
Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16

Školní družina - leden 2011

Ve středu 12. ledna navštívily Ještěrky dětské oddělení městské knihovny. Děti se zde seznámily s půjčovním řádem, nabídkou knih a časopisů, které je možno si vypůjčit, a také s možností využití internetu. Do knihovny nepřišly děti s prázdnou. Přinesly své výrobky, které budou v prostorách knihovny vystaveny.

V lednu všechna oddělení naší školní družiny k radosti dětí využívala hojné sněhové nadílky. Téměř denně jsme chodili bobovat na kopec u Centrumu. Dětem se dovádění na sněhu moc líbilo, tak doufáme, že zima zatím nekončí a sněhu si ještě užijeme.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11

ŠD - prosinec 2010.

Prosinec se ve školní družině nesl hlavně v duchu Mikuláše a Vánoc. V pátek 3.12. měly čertí odpoledne děti z Berušek a v pondělí 6.12. pak děti z Ještěrek.

Všichni vyráběli různé dárky, ozdoby na stromeček a vánoční přáníčka.

Ještěrky také společně vytvořily vánoční řetěz, kterým vyzdobily prostory školy. Řetěz byl tak dlouhý, že musely při práci využít i chodbu u školní družiny.

Děti z Ještěrek a Žabek se zapojily do vánoční sbírky pro tachovský psí útulek. 2.12. proto odnesly do Mraveniště spoustu piškotů a psích dobrot. Na jaře se určitě půjdeme do psího útulku podívat a zeptat se, jak pejskům chutnalo.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10

ŠD - listopad 2010.

Celý listopad se ve školní družině nesl v duchu pohádek. Děti se seznamovaly se známými i méně známými pohádkami a jejich hrdiny. Kreslily a vyráběly oblíbené pohádkové postavy, některé pohádky si i zahrály. Také se podílely na zimní výzdobě družin a přilehlých prostor.

Děti z oddělení Žabek navštívily 24.11.2010 tachovské muzeum. Zde se formou pohádky "Jak krtek ke kalhotkám přišel" seznámily s tím, jak se v minulosti ze lnu získávalo plátno. Mimo to si děti prohlédly i stálou expozici muzea.

V prosinci budou činnosti ve školní družině zaměřeny především na Mikuláše a období Vánoc. A také chceme podpořit vánoční sbírku DDM Mraveniště pro tachovský psí útulek.

PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ VÁNOCE A ÚSPĚŠNÝ ROK 2011!

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15

Říjen 2010

Od října začaly ve školní družině probíhat tři nové kroužky. Je to Tvořivé vyrábění, vedoucí J. Packanová, Malý zdravotník, vedoucí D. Hrabovská a Vaření, vedoucí D. Hnátová. Potěšilo nás, že byl o kroužky ze strany dětí velký zájem.

Na konci října se vydaly děti z Berušek a Žabek na plánovanou vycházku k Minerálce, a to formou stopované. Starší Berušky připravily trasu s úkoly pro prvňáčky ze Žabek. Úkoly děti zdárně splnily a na konci čekal na všechny poklad se sladkým překvapením. Počasí nám opravdu přálo, stopovaná se dětem moc líbila. Určitě si podobnou akci zase někdy zopakujeme.

Bohužel plánovanou besedu s policií jsme pro vytíženost policistů museli odložit na listopad. A v listopadu bychom také chtěli navštívit Muzeum Českého lesa.
Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16

Září 2010

Akce naplánované na září úspěšně proběhly.

První návštěva se uskutečnila 8.9. v Mraveništi, které navštívily děti z oddělení Berušek a Žabek. Děti se zde seznámily s nabízenými kroužky a aktivitami, které DDM pro ně na školní rok 2010-2011 připravil. Děti z oddělení Ještěrek navštívily dětské oddělení městské knihovny a seznámily se širokou nabídkou knih, které si zde mohou vypůjčit.

Ve čtvrtek 30.9. se Berušky a Žabky vydaly na plánovaný výlet do Světců. Na výlet jsme vyrazili autobusem a zpět se vraceli pěšky alejí podél řeky Mže. Ve Světcích jsme si prohlédli Jízdárnu. Měli jsme štěstí, protože v Jízdárně pracovali řemeslníci a byli tak hodní, že nás pustili dovnitř. Měli jsme tedy možnost si oproti plánu prohlédnout i vnitřní interiéry.

Počasí nám přálo, výlet se vydařil a bylo to příjemně strávené odpoledne.

Na říjen máme slíbenou besedu s příslušníky policie ČR. A také bychom chtěli jedno odpoledne formou stopované navštívit Minerálku.
Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10

Nový školní rok

Začíná nám nový školní rok 2010/2011, ale rádi bychom si ještě připomněli závěr toho minulého. Na začátku června navštívil naši školní družinu kouzelník, který nejen čaroval, ale také vytvářel krásná zvířátka a různé drobnosti z balónků. Tato akce byla součástí oslav MDD.

Děti a vychovatelky školní družiny se zapojily do výtvarné soutěže Cizinec mýma očima, jejímž garantem byl radní plzeňského kraje pan Jiří Struček. Z asi stovky došlých prací se mezi pět nejlepších oceněných kolektivů dostalo oddělení Ještěrek a Žabek z naší školní družiny. 10.6. jsme tedy vyrazili do Plzně na vyhlášení výsledků spojeného s ukázkami práce cizinecké policie. Součástí ocenění byl kromě věcných cen i volný vstup do plzeňské ZOO. Celodenní výlet jsme si moc a moc užili.

Za úspěšnou reprezentaci školy v této výtvarné soutěži byla navíc obě oddělení navržena ředitelem školy na setkání s představiteli města, které proběhlo v obřadní síni tachovského městského úřadu v úterý 29.6.2010.

I v letošním školním roce máme v plánu spoustu hezkých a zajímavých akcí, o kterých vás budeme průběžně informovat. Hned v září bychom chtěli využít některého z posledních hezkých dnů a vyrazit s dětmi na výlet do Světců. A ve dnech otevřených dveří navštívit DDM Mraveniště, prohlédnout si jeho prostory a seznámit se s nabízenými aktivitami.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12

Akce školní družiny š.r. 2009/2010:

Hned na začátku května bylo pro děti velkým zážitkem cirkusové vystoupení, které proběhlo přímo v naší školní družině 3.5.2010.

Fotogalerii cirkusového vystoupení najdete zde.

Po Ještěrkách, které byly na exkurzi u hasičů už v dubnu, si tuto návštěvu nenechala ujít ani zbylá dvě oddělení. Žabky si prostředí hasičské zbrojnice prohlédly 6.5., Berušky pak 12.5.2010. Tímto bychom chtěli hasičům poděkovat za ochotu a trpělivost, se kterou se nám věnovali.

Fotogalerii Žabek u hasičů (6.5.2010) najdete zde.

Fotogalerii Berušek u hasičů (12.5.2010) najdete zde.

Děti z oddělení Žabek se zapojily i do soutěže "Strašidlo pro pohádkový les", kterou pořádá tachovský DDM Mraveniště. Pro tuto soutěž vyrobily děti hned dvě strašidla – Borovouse Polínka a Borovlásku Polínkovou.

Fotografie strašidýlek najdete zde.

Na červen připravujeme kromě oslav MDD, v jejichž rámci proběhne 4.6.2010 kouzelnické představení v čítárně naší školy, také besedu s příslušníky policie a výlet na závěr školního roku.


I v měsíci dubnu navštívily děti ze školní družiny několik zajímavých míst.

Nejdříve byly Ještěrky na exkurzi u hasičů, 22.4. byla všechna tři oddělení na plánované návštěvě psího útulku a o týden později byly děti z oddělení Žabek a Berušek na výletě v Oldřichově u koní. Jak do psího útulku, tak ke koním jsme nešli s prázdnou. Děti přinesly pro zvířata různé dobrůtky a pamlsky.

V květnu se děti mohou těšit například na cirkusové představení nebo Žabky a Berušky na exkurzi u hasičů.

Fotogalerii ze psího útulku najdete zde.

Fotogalerii z výletu najdete zde.


Děti ze všech oddělení školní družiny, tj. Berušky, Ještěrky a Žabky, v březnu 2010 navštívily hned několik míst.

Nejdřív při návštěvě MŠ Stadtrodská a Pošumavská zavzpomínaly na svá předškolní léta.

V knihovně se mohly seznámit s půjčovním řádem i výběrem knih a časopisů.

A při návštěvě muzea měly děti možnost si prohlédnout kromě stálé expozice i úžasnou výstavu "Ke drátku drát".

I na duben připravujeme další zajímavé akce, jako např. návštěvu psího útulku nebo exkurzi u hasičů.

Fotogalerii najdete zde.

Obsah: ZŠ Zárečná, Tachov. Realizace: (c) 2007-2019 L7 webstyling, všechna práva vyhrazena!