Oslava Halloweenu

Ve dnech 31. 10. a 1. 11. si děti učící se angličtinu na 1. stupni ZŠ Zárečná v Tachově v rámci výuky reálií anglicky mluvících zemí „zařádily“ při „Halloween party“. Tomuto svátku, slavenému převážně v angloamerických zemích, byly věnovány dvě vyučovací hodiny, kdy v první z nich byly děti seznámeny s tím, proč a jak je tento svátek slaven, jaký význam a původ mají jeho známé symboly, také si rozšířily svou slovní zásobu o slovíčka spojená s tímto tématem a došlo i na výrobu vlastní, i když jen papírové, dýně.

Na samotné „Halloween party“ děti při zpěvu halloweenských písniček uplatnily, co se naučily a nechyběl samozřejmě ani tanec a soutěže. A jak by to na správné párty mělo být, bylo i něco dobrého a stylového k zakousnutí, o což se postaraly šikovné maminky. Na závěr si děti na památku vyrobily vlastní miniknížku o Halloweenu.

„Happy Halloween! Next time, next year!“

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11
Obsah: ZŠ Zárečná, Tachov. Realizace: (c) 2007-2018 L7 webstyling, všechna práva vyhrazena!