ČERVEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Poslední měsíc letošního školního roku zahájila všechna oddělení naší školní družiny oslavou Dne dětí. Vzhledem k deštivému počasí děti soutěžily, tančily a hrály různé hry v odděleních a na chodbě ŠD.

V pondělí 4.6. se vydaly Ještěrky na zimní stadion, aby si zde zahrály poslední bowling v tomto školním roce.

O dva dny později si děti ze Žabek v rámci celoroční akce „Poznávání okolí Tachova“ vyjely na výlet do Oldřichova, kde si prohlédly koňské stáje.

V úterý 12.6. navštívily děti z Ještěrek dětské oddělení městské knihovny, kam odnesly své výtvarné práce.

13.6. se vypravily Žabky do tachovského muzea, kde pro ně pracovnice muzea připravily tematický program „Poznávejme zvířátka s panem Ladou“. Zároveň si děti prohlédly výstavu výtvarných prací ke svátku Letnic, na kterou svými výtvarnými pracemi přispěla i naše školní družina.

V ten samý den navštívily Ještěrky MŠ Pošumavská.

V pátek 15.6. byly děti z Berušek na exkurzi u Sboru dobrovolných hasičů, kde se seznámily s vybavením a požární technikou.

18.6. děti ze Žabek vyrazily na lezeckou pyramidu u Mraveniště.

Na výlet na závěr školního roku se 20.6. do Studánky vydaly děti z Ještěrek.

Tímto by chtěly poděkovat p. Heleně Kořínkové a p. Karlu Bobálovi za ochotu a pohoštění, které pro děti připravili.

V příštím roce se Ještěrky těší na spolupráci se záchrannou stanicí ve Studánce, kterou si na výletě s panem Bobálem domluvily.

Na svůj letošní poslední výlet si vyjely i Žabky. Tentokrát do Halže, kde navštívily Vesnické muzeum a prohlédly si Halži.

Všechna tři oddělení se v červnu vydala i do města na zmrzlinu – Ještěrky 14.6., Berušky 22.6. a Žabky 28.6.2012.

PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ A POHODOVÉ PRÁZDNINY!

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17 Fotografie číslo 18
Fotografie číslo 19 Fotografie číslo 20 Fotografie číslo 21
Obsah: ZŠ Zárečná, Tachov. Realizace: (c) 2007-2019 L7 webstyling, všechna práva vyhrazena!