Listopad 2014

Městskou knihovnu navštívila v listopadu tři oddělení naší školní družiny – Motýlci, Ještěrky a Žabky. Děti z Ještěrek a Žabek tam zároveň odnesly své práce na výtvarnou soutěž „O nejhezčího sněhuláka“. Obě oddělení získala čestné uznání a sladkou odměnu. Ještěrky za nejvtipnější a Žabky za nejmodřejší sněhuláky.

Další hodinu jógy si pro děti z Ještěrek na 6.11. připravila p. uč. Eva Šmejkalová.

O den později se do muzea vydaly Berušky. Pracovnice muzea provedla děti stálými expozicemi a poskytla jim odborný výklad.

Na turnaj školních družin v bowlingu, který pořádala ŠD Hornická, vyrazily 10.11. na zimní stadión děti ze Žabek. Někomu šlo koulení lépe, někomu hůře, ale i přes to jsme získali diplom a sladkou odměnu za 3.místo.

Na jednu z dalších návštěv zavítaly do MŠ Pošumavská v úterý 11.11. děti z Ještěrek, aby si zde se svými malými kamarády připomněly tradici sv. Martina.

Ve čtvrtek 13.11. navštívila Ještěrky v jejich oddělení vedoucí městské knihovny p. Erretová. Pro děti si připravila četbu pohádky a besedu o různých literárních žánrech.

Na pondělí 24.11. se těšily všechny děti, protože k nám do družiny opět zavítalo Divadlo Z bedny s panem Pohodou a Soničkou. Představení se všem moc líbilo, některé děti si v pohádce i zahrály.

Poslední listopadovou akcí byl bowling Motýlků na zimním stadiónu ve středu 26.11.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17 Fotografie číslo 18
Fotografie číslo 19 Fotografie číslo 20 Fotografie číslo 21

Obsah: ZŠ Zárečná, Tachov. Realizace: (c) 2007-2018 L7 webstyling, všechna práva vyhrazena!