Školní družina - informace pro rodiče

Vnitřní řád ŠD

Vnitřní řád školní družiny stahujte zde.

Informace pro rodiče žáků, kteří budou navštěvovat školní družinu:

  • provoz – 6:30-16:30 hod.
  • úplata – 100 Kč/měsíc
  • splatnost do 20. dne v měsíci září (400,- Kč), lednu (300,- Kč) a dubnu (300,- Kč) v kanceláři školy
  • možno zaplatit i na celý rok najednou
  • přihlášky k vyzvednutí u vychovatelek jednotlivých oddělení
  • vyplněné přihlášky odevzdat do konce června nebo poslední týden v srpnu
  • přihlášku ani úplatu nedávají děti, které budou navštěvovat školní družinu jen ráno
  • samostatné odchody (jinak než je uvedeno v přihlášce) pouze písemně, ne telefonicky
  • pobyt venku 14:00 – 15:00 hod. (v případě příznivého počasí)
  • podepsané věci na převlečení je možno nechávat ve školní družině
Obsah: ZŠ Zárečná, Tachov. Realizace: (c) 2007-2019 L7 webstyling, všechna práva vyhrazena!