Školní družina - únor 2012

Hned začátkem měsíce děti z oddělení Berušek svými výrobky vyzdobily školní jídelnu.

Ve středu 15.2. si v rámci celoroční akce Poznávání okolí Tachova vyjely děti ze Žabek na výlet do Pernolce. Tam jely vlakem, zpátky autobusem. Prohlédly si okolí tvrze z 15. stol. a koňskou stáj a výběh se šesti koňmi.

20.2. byly děti z Berušek na exkurzi v jedné z tachovských autodílen.

Koncem února proběhly ve všech odděleních maškarní karnevaly. Odpoledne 21.2. si zařádily Žabky. A to doslova, protože všechny děti si na tento karneval vyrobily ve školní družině masky žabek. O den později byl maškarní rej i v Beruškách a Ještěrkách. Tady si některé děti masky vyrobily v družině a některé si je přinesly z domova.

23.2. navštívily Berušky a Žabky tachovský Červený kříž, kde se seznámily se zásadami poskytování první pomoci a měly možnost si vyzkoušet umělé dýchání a masáž srdce.

Děti ze Žabek se zapojily do výtvarné soutěže PAF. Vytvořily kolektivní práci na téma podmořský svět, kterou 29.2. odnesly do Muzea Českého lesa.

V ten samý den vyrazily Berušky do Mraveniště na horolezeckou stěnu, aby si vyzkoušely lezení do výšek.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17 Fotografie číslo 18
Fotografie číslo 19 Fotografie číslo 20 Fotografie číslo 21
Fotografie číslo 22
Obsah: ZŠ Zárečná, Tachov. Realizace: (c) 2007-2018 L7 webstyling, všechna práva vyhrazena!