ŠKOLA PRO DEMOKRACII

V pondělí 23. 11. 2015 se zúčastnila naše škola 5. ročníku programu Centra pro demokratické učení (CEDU) - „Škola pro demokracii“.

Pořadatelé z CEDU vybrali z celé republiky 25 projektů žákovských parlamentů, které zástupci jednotlivých škol na předem připravených tablech představili v Senátu České republiky.

Naše škola se ve Valdštejnském paláci prezentovala projektem „Učíme se pomáhat“, který je zaměřen na úzkou spolupráci s Domovem pro osoby se zdravotním postižením Milíře. Žáci naší školy se pravidelně od roku 2009 seznamují s činností Domova, navštěvují Mikulášské a Vánoční besídky, dny otevřených dveří, výtvarné dílny, vystupují na přehlídce „Prostor pro duši“ a v předvánočním čase předávají finanční dar, který žákovská rada školy sama organizuje. Stejně tak klienti Domova vystupují na naší školní akademii, mají možnost prohlédnout si školu při dnu otevřených dveří a zúčastnit se výuky, účastní se naší oslavy Dne dětí.

Za tuto nezištnou spolupráci byla naše žákovská rada již čtyřikrát nominována na cenu „Velké Ď“, která určena jako poděkování dobrodincům a mecenášům. Vyhlášení krajských cen a následná účast v republikovém kole v Praze (Národní divadlo, Státní opera) je vždy velkým zážitkem pro zúčastněné žáky školy.

V Senátu byla tabla a projekty hodnoceny jak zúčastněnými žákovskými parlamenty, tak i pedagogy, kteří žáky doprovázeli. Náš projekt byl vyhodnocen jako třetí nejlepší z pohledu pedagogů.

Zástupci žákovských parlamentů seděli na místech senátorů a měli také možnost besedovat s poslanci a senátory Parlamentu ČR. Velmi dobré zkušenosti získali také ze semináře amerického lektora o způsobu prezentace žákovského parlamentu pro žáky a pedagogy školy, ale i pro širokou veřejnost.

Touto účastí se naše škola stala členem Škol pro demokracii. V budoucnu budeme tuto nově získanou zkušenost rozvíjet v užší spolupráci s CEDU.

Do programu „Škola pro demokracii“ přihlásila žákovskou radu zástupkyně ředitele školy Jaroslava Hamáčková, tablo vytvořili žáci devátých tříd pod dohledem paní učitelky Aleny Klasové.

Školu reprezentovali zástupci žákovské rady – předsedkyně Nela Sňoziková a její místopředseda Sebastián Roháč.

Do Senátu doprovázel žáky ředitel školy Zdeněk Hnát.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7
Obsah: ZŠ Zárečná, Tachov. Realizace: (c) 2007-2018 L7 webstyling, všechna práva vyhrazena!