Školní družina

Červen 2018

4.6. vyrazili Čmeláčci k řece Mži a společně zde nakrmili kachny.

Ve středu 6.6. proběhl na školním hřišti zápas ve vybíjené. Utkaly se mezi sebou děti z Rybiček a Motýlků.

O den později si na lezeckou pyramidu u Rychty vyšli Čmeláčci.

Multifunkční hřiště na sídlišti Rapotín navštívily 8.6. děti ze Žabek. Tam i zpět jely autobusem.

V pondělí 11.6. se do městské knihovny vydali Čmeláčci.

Balónkovou párty na dětském hřišti spojenou s piknikem si 13.6. užily děti z Rybiček.

Ve čtvrtek 14.6. navštívili Motýlci výstavu hlavolamů na tachovském zámku.

O den později se na turnaj v kuželkách do muzejní zahrady vydaly děti se Žabek. Utkaly se se Žabkami ze ŠD Hornická. Zároveň se zúčastnily natáčení televize Déčko na výstavě historické potápěčské techniky.

Do firmy Grammer na vyhodnocení výtvarné soutěže o nejhezčí dopravní prostředek vyrazili v pondělí 18.6. Motýlci a Žabky.

19.6. se do Zverimexu zašly podívat děti ze Čmeláčků. Cestou zpět se zastavily na zmrzlinu.

Opéct špekáčky si do Studánky zajely 20.6. děti z Rybiček. Tam i zpět jely autobusem.

V pondělí 25.6. si Rybičky při jízdě na kole na dopravním hřišti zopakovaly pravidla silničního provozu.

Sportmánii na sportovišti u Rychty navštívily 26.6. děti ze Žabek. Kromě různých sportovních aktivit zbyl čas i na zmrzlinu.

O den později navštívil naši školní družinu pan Pohoda se Soničkou z Divadla Z bedny. Bylo hezké počasí, proto představení proběhlo na školním hřišti. Po pohádce, ve které si zahrály i děti, následovaly soutěže se sladkými odměnami.

Poslední akcí letošního školního roku byla kostýmová prohlídka tachovského zámku, které se 28.6. zúčastnily děti z Berušek a Motýlků. Berušky cestou zpátky stihly i zmrzlinu.

PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ A POHODOVÉ PRÁZDNINOVÉ DNY!

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17 Fotografie číslo 18
Fotografie číslo 19 Fotografie číslo 20 Fotografie číslo 21
Fotografie číslo 22 Fotografie číslo 23 Fotografie číslo 24
Fotografie číslo 25 Fotografie číslo 26 Fotografie číslo 27
Fotografie číslo 28 Fotografie číslo 29 Fotografie číslo 30
Fotografie číslo 31 Fotografie číslo 32 Fotografie číslo 33
Fotografie číslo 34 Fotografie číslo 35

KVĚTEN 2018

Do tachovského muzea na výstavu Historická potápěčská technika se 4.5. vydaly děti ze Žabek.

V pátek 11.5. si v rámci celoroční akce Poznávání okolí Tachova vyjely Žabky na výlet do Maršových Chodů. Tam i zpět jely autobusem.

15.5. si děti z Motýlků vyrazily k památníku na Mohyle.

O dva dny později strávili Motýlci příjemné hudební odpoledne. Na klavír jim hrála praktikantka Markéta, která byla tou dobou v naší školní družině na pedagogické praxi.

Ten samý den navštívily Berušky tachovský zámek, kde si prohlédly výstavu výtvarného seskupení Pampeklec.

Na přírodovědnou vycházku k zahrádkám se 22.5. vydaly děti ze Čmeláčků.

To samé odpoledne si Motýlci vyrazili na stopovanou. Cestou na Minerálku plnili různé úkoly.

Na exkurzi do tachovského psího útulku se v úterý 29.5. vydaly děti ze Žabek. Psím kamarádům přivezly spoustu dobrot. Děkujeme všem, kteří do sbírky přispěli.

Ten samý den si děti z Motýlků zasportovaly na dětském hřišti v blízkosti školy.

Poslední květnový den proběhla v rámci oslav Dne dětí diskotéka v Motýlcích.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17 Fotografie číslo 18
Fotografie číslo 19 Fotografie číslo 20 Fotografie číslo 21
Fotografie číslo 22

DUBEN 2018

Na přírodovědnou vycházku a zmrzlinu si 10.4. vyšly děti z Berušek a 17.4. děti ze Čmeláčků.

Ten samý den se na tachovská sportoviště u Rychty vydali Motýlci.

O den později si k řece Mži vyšly Rybičky, aby zde společně nakrmily kachny.

Motýlci si 11.4. vyrazili na tachovský zámek, kde si prohlédli výstavu uměleckého sdružení Pampeklec.

V pátek 13.4. si v rámci celoroční akce Poznávání okolí Tachova vyjely na výlet do Pernolce děti ze Žabek. Tam jely vlakem, zpátky autobusem.

Od 16. do 19.4. pracovaly děti z Motýlků na projektu s dopravní tématikou.

Ve čtvrtek 19.4. navštívilo naši školní družinu divadélko Úsměv. Děti zhlédly pohádku O líném Toníkovi.

Na dopravní hřiště se vydaly 18.4. děti z Rybiček, 19.4. z Motýlků a 20.4. ze Žabek.

Ve středu 25.4. si na lezeckou stěnu a pyramidu u Mraveniště vyrazily děti ze Žabek.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17 Fotografie číslo 18
Fotografie číslo 19 Fotografie číslo 20 Fotografie číslo 21
Fotografie číslo 22 Fotografie číslo 23 Fotografie číslo 24

BŘEZEN 2018

Celý březen děti ze všech oddělení pilně vyráběly dekorace na tradiční Jarní jarmak, který se letos uskutečnil ve vestibulu školy ve středu 28.3. Naše školní družina zde měla svůj vlastní stánek.

Ve středu 8.3. navštívili Motýlci městskou knihovnu a odevzdali zde svou soutěžní práci – velikonočního beránka.

16.3. se vydaly Žabky na návštěvu stejnojmenného oddělení ŠD Hornická. Tato dvě oddělení se domluvila na celoroční spolupráci. Tentokrát si děti společně zasoutěžily v tělocvičně.

Ve středu 21.3. se vydaly děti z Berušek, Motýlků a Žabek do knihovny na vyhlášení výsledků výtvarné soutěže Velikonoční beránek. Motýlci získali 1.místo a Berušky 2.místo v kategorii kolektivních prací školních družin :)

O den později se Rybičky za pomoci p.uč. Jany Horáčkové pustily ve školní kuchyňce do pečení a zdobení velikonočních perníčků.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16

ŠD - ÚNOR 2018

Největší únorovou akcí, na kterou se všichni těšili, byl 13.2. maškarní karneval v tělocvičně školy. Nejdříve se děti podívaly na pohádku Divadla z bedny a potom už pod vedením pana Pohody probíhaly taneční soutěže i výběr nejlepších masek.

Sladkou odměnu ale nakonec dostal každý. Na závěr si všichni společně zatančili.

Na výstavu s názvem Nostalgie, panenky, hračky a šperky se do muzea 20.2. vydaly Žabky a 21.2. Rybičky.

I přes mrazivé počasí si na bowling na zimní stadion vyrazili v úterý 27.2. Čmeláčci.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17 Fotografie číslo 18
Fotografie číslo 19

ŠD - LEDEN 2018

První akcí nového roku byla 10.1. návštěva Rybiček v městské knihovně.

Ten samý den se na přírodovědnou vycházku zaměřenou na zimní přírodu vydaly děti ze Žabek.

10.1. proběhla ještě jedna akce, a to odpoledne plné zábavných a naučných pokusů v Motýlcích.

S významem canisterapie i praktickými ukázkami se 17.1. seznámily děti z Berušek a Čmeláčků, 22.1. děti z Rybiček a 29.1. děti ze Žabek. Děkujeme tímto paní Vojtové a pejskovi Alexovi.

Zahrát bowling na zimní stadion si ve středu 17.1. vyrazily Rybičky.

19.1. si v tělocvičně zasportovaly Žabky spolu se svými kamarády ze Žabek ŠD Hornická. Byla to další společná akce těchto dvou oddělení.

V úterý 23.1. navštívily kroužek logico Berušky. Pod vedením p. učitele Mužíka si zasoutěžily s ostatními členy tohoto kroužku.

Na výstavu retro hraček se do muzea 24.1. vydali Motýlci a Čmeláčci a 29.1. Berušky.

26.1. si společně u klavíru zazpívaly děti z Rybiček a Čmeláčků.

Na dopravní hřiště si 30.1. zašli Motýlci, aby si zde procvičili své znalosti z dopravní výchovy.

Bobování, jízdu na kluzácích a hry na sněhu si užily děti ze všech oddělení pár lednových dní, kdy to sněhové podmínky dovolily.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17 Fotografie číslo 18
Fotografie číslo 19 Fotografie číslo 20 Fotografie číslo 21
Fotografie číslo 22 Fotografie číslo 23 Fotografie číslo 24
Fotografie číslo 25 Fotografie číslo 26 Fotografie číslo 27

ŠD - PROSINEC 2017

Začátek prosince byl ve znamení Mikulášů, čertů a andělů, do jejichž kostýmů se 5.12. převlékla většina dětí naší školní družiny.

O den později se Rybičky přesunuly do školní kuchyňky, kde pod vedením p.učitelky Jany Horáčkové pekly a zdobily vánoční perníčky.

V pátek 8.12. proběhl v tělocvičně zápas ve vybíjené mezi Motýlky a Rybičkami.

Na prohlídku betlémů v tachovském muzeu se 12.12. vydaly Žabky a 13.12. Rybičky.

14.12. vyrazily do městské knihovny děti z Berušek.

O den později zavítaly Žabky na vánoční jarmark do ZŠ Kostelní. Děti měly možnost si nakoupit drobné vánoční dekorace. Zároveň navštívily i své kamarády ve školní družině této školy.

Děti ze Čmeláčků si 18.12. zahrály ve školní družině pohádku „Kocour v botách“, kterou si před tím nacvičily.

V úterý 19.12. vyrazily na bowling na zimní stadion Berušky.

Ten samý den se Motýlci vydali na vycházku spojenou se zdobením vánočního stromečku pro ptáčky.

Jako každým rokem, proběhla v Žabkách vánoční sbírka pro tachovský psí útulek. Vybrala se spousta krmení a psích pamlsků. Sbírka byla 20.12. předána zástupci psího útulku. Děkujme všem, kteří do sbírky přispěli.

Poslední týden před vánočními prázdninami probíhala ve všech odděleních předvánoční posezení. Děti zpívaly koledy, ochutnávaly cukroví a rozbalovaly dárky – nové hry a hračky, které byly do jednotlivých oddělení zakoupeny.

PŘEJEME VŠEM ÚSPĚŠNÝ A POHODOVÝ ROK 2017.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17 Fotografie číslo 18
Fotografie číslo 19 Fotografie číslo 20 Fotografie číslo 21
Fotografie číslo 22 Fotografie číslo 23 Fotografie číslo 24
Fotografie číslo 25 Fotografie číslo 26 Fotografie číslo 27
Fotografie číslo 28 Fotografie číslo 29 Fotografie číslo 30
Fotografie číslo 31 Fotografie číslo 32

Listopad 2017

Ve čtvrtek 2.11. zavítalo do naší školní družiny Divadlo Z bedny. Pan Pohoda se Soničkou zahráli dětem pohádku Princezna na hrášku.

Hned další den se na školním hřišti utkaly týmy Rybiček a Motýlků ve fotbale.

8.11. se na kuželky do muzejní zahrady vydaly děti z Rybiček.

Ve čtvrtek 9.11. vyrazili do městské knihovny Motýlci.

Ten samý den si u klavíru zazpívaly a zatančily děti ze Žabek. Na klavír jim zahrála praktikantka Linda, která byla v Žabkách tři týdny na souvislé pedagogické praxi.

13.11. se Rybičky pustily do malování keramických svícnů ve tvaru dýní, které si v září vyrobily v keramické dílně DDM Mraveniště.

V úterý 14.11. navštívily tachovský psí útulek děti z Berušek. Psím kamarádům přinesly granule a různé psí dobroty.

Žabky to samé odpoledne vyrazily s mapou v ruce hledat poklad. Po mírném bloudění nakonec šťastně dorazily k cíli, kde na ně čekala sladká odměna.

O den později si u klavíru zazpívaly děti z Rybiček.

16.11. se Motýlci vydali na bowling na zimní stadion.

Ve čtvrtek 23.11. navštívily děti z Motýlků muzeum, kde si prohlédly výstavu dřevěných šperků.

28.11. se Žabky vydaly na návštěvu do stejnojmenného oddělení Žabek ze školní družiny ZŠ Hornická. Děti z obou oddělení se dohodly na celoroční spolupráci.

Do výtvarné soutěže městské knihovny o nejhezčí adventní věnec se zapojili Motýlci, Berušky a Žabky. Všechna tři oddělení získala za své práce diplomy a krásné knihy.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17 Fotografie číslo 18
Fotografie číslo 19 Fotografie číslo 20 Fotografie číslo 21
Fotografie číslo 22 Fotografie číslo 23 Fotografie číslo 24


ŘÍJEN 2017

Ve středu 4.10. proběhly v naší školní družině tři akce.

Na dopravním hřišti si na koloběžkách zajezdily děti z Motýlků. Zároveň si zopakovaly pravidla silničního provozu.

Žabky ten samý den vyrazily do dětského oddělení městské knihovny, kde se seznámily s výpůjčním řádem a prohlédly si knihy, které je zajímaly.

Na lezeckou pyramidu u Mraveniště se to samé odpoledne vydaly Rybičky.

O den později vyrazili Čmeláčci na lezeckou pyramidu u Rychty. Tentokrát jim počasí moc nepřálo a cestou i trochu zmokli.

Berušky se 11.10. vypravily na přírodovědnou vycházku spojenou se sběrem přírodnin, které využijí při svých výtvarných činnostech.

Hezkého počasí využily i děti ze Žabek a vyrazily na lezeckou stěnu a pyramidu u Mraveniště.

Třetí akcí tohoto slunečného odpoledne byla návštěva Rybiček v dětském oddělení městské knihovny.

Na přírodovědnou vycházku na Světce vyrazili 12.10. Motýlci. Cestou plnili ve skupinách různé úkoly. Zpět do Tachova jeli autobusem.

V úterý 17.10. se do parku u bývalého letního kina vydaly děti ze Žabek. Společně se Žabkami ze ŠD Hornická si zde zasoutěžily a zahrály různé hry. Hezké odpoledne zakončily hledáním pokladu, ve kterém byla pro všechny připravena sladká odměna.

Ten samý den se vydaly Berušky na lezeckou pyramidu na Rychtu. Přestože venku bylo asi 20°C, cestou narazily i na menší hromadu sněhu :-).

Ve středu 18.10. si na Minerálku k řece zašly děti z Rybiček. Pouštěly zde papírové lodičky, které si v družině vyrobily.

To samé odpoledne si Motýlci vyzkoušeli odlévání stop v terénu.

Poslední říjnovou akcí bylo 31.10. halloweenské zábavné odpoledne v Žabkách.

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16 Fotografie číslo 17 Fotografie číslo 18
Fotografie číslo 19 Fotografie číslo 20 Fotografie číslo 21
Fotografie číslo 22 Fotografie číslo 23 Fotografie číslo 24
Fotografie číslo 25

ZÁŘÍ 2017

V letošním školním roce došlo v naší družině k personálním změnám. Odešla Dagmar Hrabovská a nově nastoupila Dominika Bervidová. I nadále máme tedy 5 oddělení:

  • 1.oddělení Berušky (vychovatelka Vladislava Krynická)
  • 2.oddělení Motýlci (vychovatelka Iva Mikulová)
  • 3.oddělení Žabky (vychovatelka Dana Hnátová)
  • 4.oddělení Čmeláčci (vychovatelka Dominika Bervidová)
  • 5.oddělení Rybičky (vychovatelka Bohumila Matoušková)

Během září proběhlo v družině několik akcí.

13.9. se vydaly Rybičky do Mraveniště do keramické dílny. Zde si pod vedením Aleny Dvořákové vyrobily keramickou podložku s podzimní tematikou.

V pátek 15.9. proběhlo v tělocvičně školy sportovní odpoledne, kde si spolu zasoutěžili Čmeláčci a Rybičky.

20.9. si na dětském hřišti u Alberta pohrály děti z Berušek.

O den později si na provazovou pyramidu u Rychty vyrazili Motýlci.

Poslední zářijovou akcí byla 22.9. návštěva Žabek v muzejní zahradě. Děti si zde společně zahrály kuželky.

PŘEJEME VŠEM ÚSPĚŠNÝ A POHODOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2017-2018

Fotografie číslo 1 Fotografie číslo 2 Fotografie číslo 3
Fotografie číslo 4 Fotografie číslo 5 Fotografie číslo 6
Fotografie číslo 7 Fotografie číslo 8 Fotografie číslo 9
Fotografie číslo 10 Fotografie číslo 11 Fotografie číslo 12
Fotografie číslo 13 Fotografie číslo 14 Fotografie číslo 15
Fotografie číslo 16
Obsah: ZŠ Zárečná, Tachov. Realizace: (c) 2007-2018 L7 webstyling, všechna práva vyhrazena!